Vyhlásenie

  • Neoprávnená reprodukcia tejto príručky v celku aj po častiach je zakázaná.
  • Tieto informácie a technické parametre softvéru sa môžu bez upozornenia zmeniť.
  • Snímky obrazoviek a prvky používateľského rozhrania uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného softvéru.
  • Bez ohľadu na vyššie uvedené nie je možné spoločnosť Canon brať na zodpovednosť za akúkoľvek stratu spôsobenú používaním tohto softvéru.

Konvencie používané v tejto príručke

  • Pokyny uvedené v tejto príručke sa vzťahujú na verziu programu vyznačenú na obale.
  • Hranaté zátvorky označujú položky ponuky, názvy tlačidiel a názvy okien v softvéri.
  • Lomené zátvorky označujú klávesy na klávesnici.

Ikony používané v tejto príručke

Odkaz Odkazy na stránky so súvisiacimi témami
Upozornenie

Varovania a upozornenia

Poznámky

Doplňujúce informácie

Tipy Tipy a rady, ako používať aplikáciu efektívnejšie
Riešenie problémov Rady na riešenie problémov