Používanie aplikácie

Pred použitím aplikácie preneste snímky, ktoré budete spracúvať, do počítača.

 1. Spustite aplikáciu.

  • Dvakrát kliknite na ikonu [Neural network Upscaling Tool] na pracovnej ploche.
 2. Vyberte snímku.

  • Výberom položky [Open file/Otvoriť súbor] v ponuke [File/Súbor] alebo kliknutím na tlačidlo [Add/Pridať] vyberte snímku, ktorú chcete v aplikácii spracovať.
  • Snímku môžete pridať aj jej potiahnutím do okna.
  • Ak chcete snímku zo zoznamu odstrániť, vyberte ju a následne kliknite na položku [Delete/Odstrániť].
  • V rámci nastavenia [Destination folder/Priečinok uloženia] uveďte priečinok, do ktorého bude aplikácia ukladať spracované snímky.
 3. Kliknite na tlačidlo [Execute/Vykonať].

  • Po zobrazení výzvy [Please note that image processing takes time./Upozorňujeme, že spracovanie snímok si vyžaduje čas.] kliknite na tlačidlo [OK].
  • Po dokončení spracovania snímky kliknite na tlačidlo [Exit/Skončiť].
  • Snímky vytvorené aplikáciou sa ukladajú s príponou „_Up“ pridanou k názvu súboru. Tieto súbory sú uložené v rovnakom formáte ako pôvodné súbory.

Poznámka

 • Snímky vytvorené aplikáciou používajú nasledujúce farebné priestory.
  • Pôvodné snímky vo farebnom priestore sRGB alebo Adobe RGB: použije sa rovnaký farebný priestor
  • Pôvodné snímky v inom farebnom priestore než sRGB alebo Adobe RGB: použije sa farebný priestor sRGB