Snímanie s bleskom

Podrobnosti o položkách nastavenia nájdete v návode na používanie fotoaparátu EOS a blesku Speedlite radu EL/EX.

 1. Pripravte fotoaparát a zábleskovú jednotku.

  • Ak používate externú zábleskovú jednotku, nasaďte ju na fotoaparát.
  • Ak používate zabudovaný blesk, otvorte ho.
 2. Prepojte fotoaparát s počítačom.

 3. Spustite program EU ().

 4. Kliknite na položku [Remote Shooting/Diaľkové snímanie].

 5. Kliknite na položku [Blesk].

 6. Kliknite na položku [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku].

  • Podrobnosti zobrazenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného fotoaparátu.
  • Ak sa zobrazuje možnosť [Raise built-in flash/Aktivovať zabudovaný blesk], kliknutím na ňu aktivujte zabudovaný blesk.
 7. Nakonfigurujte nastavenia podľa potreby.

  • Zobrazené okno sa líši v závislosti od použitého fotoaparátu a blesku.
  • Keď je pripojený fotoaparát EOS 77D, 760D, 800D alebo 750D, zobrazí sa rozbaľovacia ponuka [Built-in flash/Zabudovaný blesk]. Ak chcete používať bezdrôtové funkcie blesku, vyberte možnosť [EasyWireless/Jednoduché bezdrôtové nastavenie] alebo [CustWireless/Vlastné bezdrôtové nastavenie]. Ak chcete zrušiť bezdrôtové funkcie, vyberte položku [NormalFiring/Normálne spustenie].

   1. Skontrolujte, či je vybraná táto možnosť
   2. Kliknite na položky nastavenia a vyberte možnosti v zobrazenej ponuke*
   3. Tlačidlo [Wireless func./Bezdrôtová funkcia]
   4. Povoľte bezdrôtovú funkciu, kliknite na položky nastavenia a vyberte možnosti zo zobrazenej ponuky*

   V týchto ponukách je podporované aj zadávanie kolieskom myši.

   Upozornenie

   • Ak sa zobrazí ponuka ovládania blesku Speedlite na fotoaparáte, okno [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] v programe EU sa automaticky zatvorí.

   Poznámka

   • Ak chcete použiť modelovací blesk, kliknite na tlačidlo [Modeling flash/Modelovací blesk]. Pozor, modelovací blesk sa neodporúča použiť naraz viac ako 10-krát.

    Podrobnosti nájdete v návode na používanie blesku Speedlite.

   • Kliknutím na tlačidlo [Nastavenia funkcií blesku] aktualizujete informácie v okne [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku], aby sa zhodovali s aktuálnymi nastaveniami blesku.

    (Úpravy nastavenia vykonané na samotnej zábleskovej jednotke sa v okne [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] neprejavia. Kliknutím na tlačidlo [Nastavenia funkcií blesku] aktualizujete obsah okna [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] podľa aktuálnych nastavení blesku.)

   • Nastavenia blesku možno uložiť do súboru oddelene od snímok kliknutím na tlačidlo [Save/Uložiť]. Kliknutím na tlačidlo [Load/Načítať] zas možno takéto súbory načítať do programu EU a použiť pri ďalšom snímaní.
   • Blesk možno používať aj pri diaľkovom fotografovaní so živým náhľadom Live View ().

    Modelovací blesk však pri diaľkovom fotografovaní so živým náhľadom Live View nie je k dispozícii.

   • Nastavenia dostupné v okne [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] sa líšia v závislosti od použitého fotoaparátu a blesku.
 8. Kliknutím na tlačidlo [Tlačidlo snímania] môžete snímať.

  • Keď je prepínač AF/MF v okne záberu nastavený na možnosť [AF], presunutím kurzora na tlačidlo [Tlačidlo snímania] sa použije funkcia AF/AE ().

Poznámka