Funkcie okna s nastaveniami funkcií blesku

 • Zobrazené okno sa líši v závislosti od použitého fotoaparátu a blesku.
 • Keď je pripojený fotoaparát EOS 77D, 760D, 800D alebo 750D, zobrazí sa rozbaľovacia ponuka [Built-in flash/Zabudovaný blesk].
 • Podrobnosti o funkciách v okne [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] nájdete v časti Snímanie s bleskom.
 1. (1)Transfokácia/ohnisková vzdialenosť
 2. (2)Meranie záblesku
 3. (3)Režim blesku
 4. (4)Nastavenie synchronizácie*1
 5. (5)Tlačidlo bezdrôtovej funkcie
 6. (6)Kanál
 7. (7)Vysielací blesk ZAP./VYP.
 8. (8)Úroveň výkonu blesku a hodnota kompenzácie expozície blesku*2 pri nastavení bezdrôtovej prevádzky
 9. (9)Tlačidlo [Save/Uložiť]
 1. (10)Frekvencia stroboskopického blesku
 2. (11)Počet opakovaní stroboskopického blesku
 3. (12)Tlačidlo aktualizácie nastavení
 4. (13)Hodnota kompenzácie expozície blesku/úroveň výkonu blesku*2
 5. (14)Identifikátor bezdrôtového rádiového zariadenia
 6. (15)Pomer výkonu bleskov
 7. (16)Tlačidlo [Modeling flash/Modelovací blesk]
 8. (17)Tlačidlo [Load/Načítať]
 • 1: Synchronizácia na prvú lameluSynchronizácia na prvú lamelu/Synchronizácia na druhú lameluSynchronizácia na druhú lamelu/Vysokorýchlostná synchronizáciaSynchronizácia s krátkymi časmi
 • 2: Podrobnosti zobrazenia sa líšia v závislosti od nastavení. Informácie o nastaveniach si pozrite aj v návode na používanie fotoaparátu EOS a blesku Speedlite radu EX.