Príprava a základné funkcie

Táto kapitola opisuje prípravné kroky pred začatím snímania a základné funkcie fotoaparátu.