Vloženie/vybratie karty

Upozornenie

 • Používanie iných pamäťových kariet ako microSD/microSDHC/microSDXC nie je podporované.

Poznámka

 • Počet dostupných záberov sa líši v závislosti od voľného miesta na karte.
 • Ak sa kryt karty/konektora odpojí, znova ho pripevnite podľa obrázka nižšie.

Vloženie

 1. Otvorte kryt.

  • Po otvorení krytu karty/konektora ho otočte doprava.
 2. Vložte kartu.

  • Vložte kartu štítkom smerom k vám. Karty vložené nesprávnym spôsobom môžu fotoaparát poškodiť.
 3. Zatvorte kryt.

Vybratie

 1. Otvorte kryt.

  • Vypnite fotoaparát ().
  • Uistite sa, že indikátor nesvieti, a potom otvorte kryt a otočte ho doprava.
 2. Vyberte kartu.

  • Zatlačte kartu, aby sa vysunula.
  • Kartu vytiahnite v priamom smere, potom zatvorte kryt.

Upozornenie

 • Svietiaci indikátor znamená, že fotoaparát zapisuje na kartu, číta z nej, vymazáva ju alebo na ňu prenáša údaje. V takom prípade neotvárajte kryt karty/konektora. Keď indikátor svieti, nikdy nevykonávajte žiadnu z nasledujúcich činností, aby ste predišli poškodeniu obrazových údajov, karty alebo fotoaparátu.

  • Vybratie karty
  • Trasenie fotoaparátom alebo udieranie do fotoaparátu
 • Ak sa v hľadáčiku zobrazí chybové hlásenie súvisiace s kartou, kartu vyberte a znova vložte. Ak chyba pretrváva, použite inú kartu.

  Ak snímky na karte môžete preniesť do počítača, preneste všetky snímky a potom kartu naformátujte vo fotoaparáte (). Karta potom môže opäť fungovať normálne.