Nabíjanie fotoaparátu

 1. Nabite fotoaparát.

  • Ak chcete fotoaparát nabíjať, konektor digitálneho rozhrania na fotoaparáte pripojte k sieťovému adaptéru (predáva sa samostatne).
  • Keď sa začne nabíjanie, indikátor sa rozsvieti na oranžovo.
  • Po dokončení nabíjania indikátor zhasne.
 • Nabitie úplne vybitého fotoaparátu trvá približne 1 hodinu a 50 minút pri izbovej teplote (23 °C). V závislosti od okolitej teploty a zostávajúcej kapacity batérie sa čas potrebný na nabitie batérie bude výrazne líšiť.

 • Z bezpečnostných dôvodov trvá nabíjanie pri nízkych teplotách (5 – 10 °C) dlhšie.
 • Fotoaparát možno používať aj vtedy, keď je pripojený na nabíjanie.

Upozornenie

 • Ak sa fotoaparát zahreje, nabíjanie a napájanie sa môžu zastaviť.

Poznámka

 • Na nabíjanie a napájanie fotoaparátu sa odporúča voliteľný sieťový adaptér USB PD-E1. Tiež bolo overené, že s fotoaparátom fungujú niektoré komerčne dostupné sieťové adaptéry (napájanie cez rozhranie USB typu C s výstupným napätím/jednosmerným prúdom najmenej 9 V/2 A). Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
 • Fotoaparát nie je po dodaní úplne nabitý.

  Pred používaním fotoaparátu nabite batériu.

 • Fotoaparát nabite v deň, keď ho budete používať, alebo deň predtým.

  Vstavaná batéria sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva.

 • Fotoaparát používajte pri teplote 0 – 35 °C.

  V záujme optimálneho výkonu fotoaparát používajte pri okolitej teplote 0 – 35 °C. Pri nižších teplotách sa môžu dočasne znížiť výkon a výdrž vstavanej batérie. Vyššie teploty môžu zabrániť sériovému snímaniu, ak sa fotoaparát zahreje.