Úvodné postupy a základné operácie

Táto kapitola opisuje prípravu pred snímaním s bleskom a základné postupy snímania.

Upozornenie

  • Opatrenia pri nepretržitom spúšťaní blesku

  • Nepoužívajte viac ako približne 32 súvislých zábleskov na plnom výkone, aby sa hlavy bleskov neopotrebovali alebo nepoškodili z dôvodu prehriatia. Po takomto počte súvislých spustení na plnom výkone prestaňte používať blesk Speedlite aspoň na 35 minút.
  • Po mnohonásobnom súvislom spustení na plný výkon môže ďalšie nepretržité spúšťanie v krátkych intervaloch aktivovať bezpečnostnú funkciu, ktorá obmedzí spúšťanie. Keď je obmedzenie spustenia blesku na úrovni 1, interval zábleskov sa automaticky nastaví približne na 10 sekúnd. V takomto prípade nepoužívajte blesk Speedlite aspoň 35 minút.
  • Podrobnosti nájdete v časti Obmedzenie spustenia blesku kvôli zvýšenej teplote.