Configurarea setărilor

Acest capitol descrie elementele [Setup] (Setare) şi [Wi-Fi settings] (Setări Wi-Fi) de pe ecranu Home (Acasă).