Setare imprimantă

Puteţi modifica şi câteva setări care controlează operarea SELPHY. Setarea este reţinută chiar dacă imprimanta SELPHY este oprită sau cardurile de memorie sunt scoase.

 1. Alegeţi [Setup] (Configurare) şi apăsaţi OK.

 2. Alegeţi [Printer Setup] (Configurare imprimantă) şi apăsaţi OK.

 3. Selectaţi un element pentru a-l modifica şi apăsaţi OK.

URL Manual/software

Pentru a descărca un manual de utilizare, scanaţi codul QR cu un smartphone.

Prioritate Foto CI

 • Afişează ecranul ID Photo Settings (Setări Foto CI) () automat când SELPHY este pornită, când este introdus un card de memorie şi după imprimare.
 • Când setaţi la [Off] (Oprit), ecranul [Select & Print] (Selectare & Imprimare) () este afişat.
 • Off (oprit) (implicit) / On (Pornit)

Păstrare setări imprimare

 • Reţine setările pentru imprimare () chiar şi după oprirea imprimantei.
 • Poate fi setat separat pentru fiecare setare de imprimare.
 • Off (oprit) (implicit) / On (Pornit)

Format dată

 • Când adăugaţi data (), reglaţi formatul datei aşa cum îl doriţi.
 • yyyy/mm/dd / mm/dd/yyyy / dd/mm/yyyy (implicit)

Economie energie

 • Imprimanta SELPHY se opreşte automat dacă nu este operată pentru aproximativ cinci minute.
 • On (Pornit) (implicit) / Off (Oprit)

Notă

 • SELPHY nu se opreşte automat în aceste cazuri.

  • Când este conectat un dispozitiv diferit
  • Când Wi-Fi este activat
  • Când este afişat un mesaj cu o eroare
  • Când SELPHY Photo Layout este conectat la SELPHY, după instalare pe un smartphone aşa cum este descris în Utilizare SELPHY Photo Layout

Limbă afişaj

 • Schimbaţi limba de afişare pentru meniu şi mesaje ().