Alte Setări Wi-Fi

În plus faţă de setarea imprimării prin Wi-Fi din [Wi-Fi settings] (Setări Wi-Fi) din ecranul Home (Acasă), puteţi verifica informaţiile setate şi reseta setările Wi-Fi.

 1. Alegeţi [Wi-Fi settings] (Setări Wi-Fi) şi apăsaţi OK.

 2. Selectaţi un element pentru a-l modifica şi apăsaţi OK.

Wi-Fi

Pentru a dezactiva conexiunile Wi-Fi, selectați [Disable] (Dezactivare).

Confirmare setări

Vă permite să verificaţi numele imprimantei, adresa IP şi alte detalii.

Alte setări

 • [Set Printer Name] (Setare nume imprimantă) vă permite să redenumiţi imprimanta. Apăsaţi Buton Meniu pentru a accesa ecranul de introducere şi apoi introduceţi un nume nou pentru imprimantă ().
 • Selectaţi [IPv4/IPv6 Settings] (Setări IPv4/IPv6) ► [IPv4] pentru a introduce manual adresa IP şi masca subreţea pentru IPv4.
 • Selectaţi [IPv4/IPv6 Settings] (Setări IPv4/IPv6) ► [IPv6] pentru a activa sau dezactiva adresa IPv6.
 • Setaţi tipul de securitate în [Security settings] (Setări securitate).

Atenţie

 • [IPv6] nu este disponibil cu [Direct Connection] (Conexiune directă).
 • [Security settings] (Securitate setări) poate fi configurat când [Direct Connection] (Conexiune directă) este folosită sau când SELPHY este conectat la SELPHY Photo Layout.
 • Este posibil să nu puteţi realiza conexiuni cu [Security settings] (Setări securitate) setat la [WPA3], în funcţie de sistemul de operare de pe smartphone, versiunea de software sau alţi factori. În acel caz, setaţi la [WPA2].

Resetare setări

Vă permite să resetaţi setările Wi-Fi precum numele imprimantei, informaţiile despre router şi parola.

Introducere informaţii

Când introduceţi numele imprimantei, parola sau alte informaţii, apăsaţi Buton Meniu pentru a accesa ecranul de introducere.

 • Introducere informaţii

  • Apăsaţi Buton susButon josButon stângaButon dreapta pentru a selecta o literă, număr sau simbol şi apoi apăsaţi OK. Pentru a introduce un spaţiu, selectaţi [Space] (Spaţiu) şi apăsaţi apoi OK.
 • Ştergere informaţii

  • Apăsaţi Buton susButon josButon stângaButon dreapta pentru a selecta [Ştergere], şi apoi apăsaţi OK.
 • Modificare mod de introducere

  • Pentru a trece de la literă mare la literă mică şi apoi la simboluri, apăsaţi Buton Meniu de mai multe ori.
 • Revenire la ecranul anterior

  • Pentru a confirma textul introdus şi pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi Buton susButon josButon stângaButon dreapta pentru a selecta [Finish] (finalizare) şi apoi apăsaţi OK.
  • Pentru a anula introducerea şi pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi Buton înapoi.