Referinţe

Acest capitol descrie sistemul bliţului şi răspunde la câteva dintre întrebările frecvente.