Funkcje okna zdalnego fotografowania w trybie Live View: karta Live View

 1. (1)Wyświetlanie ustawień filtrów twórczych*1
 2. (2)Wyświetlanie poziomu temperatury/ostrzeżenia o temperaturze*2
 3. (3)Ikona informująca o trwającym nagrywaniu filmu
 4. (4)Czas nagrywania
 5. (5)Aktywna migawka elektroniczna*3
 6. (6)Wyświetlanie ustawień HDR PQ ()
 7. (7)Ramka powiększenia
 8. (8)Punkty AF
 9. (9)Wskazuje na trwające nagrywanie filmu
 10. (10)Symulacja ekspozycji
 11. (11)Odległość fotografowania / ogniskowa*4
 12. (12)Metoda kompresji filmu
 13. (13)Prędkość nagrywania
 14. (14)Rozmiar nagrywanego filmu
 15. (15)Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania filmu
 16. (16)Wskaźnik odległości ostrości*5
 17. (17)Przycisk zaawansowanego zoomu () w przypadku aparatów EOS 90D, 80D, 77D, 850D, 800D, 250D lub 200D
 18. (18)Przycisk asystenta podglądu*6
 1. (19)Wyświetlanie/ukrywanie poziomicy elektronicznej ()
 2. (20)Przycisk automatycznego obracania*7
 3. (21)Obracanie obrazu*8
 4. (22)Elementy sterujące 2
 5. (23)Ustawianie temperatury barwowej
 6. (24)Elementy sterujące 1
 7. (25)Wybór balansu bieli
  ()
 8. (26)Ustawianie balansu bieli kliknięciem
 9. (27)Tryb AF ()
 10. (28)Napęd obiektywu ()
 11. (29)Sprawdzanie głębi ostrości ()
 12. (30)Wyświetlanie ustawień Canon Log*6
 13. (31)Ustawienia poziomu nagrywania dźwięku ()
 14. (32)Wyświetlanie/ukrywanie elementów sterujących 1
 15. (33)Widok histogramu
 16. (34)Zamknięcie okna
 17. (35)Powiększenie widoku*9
 18. (36)Wyświetlanie/ukrywanie ramki powiększenia
 19. (37)Ustawianie formatu obrazu ()
 20. (38)Wyświetlanie/ukrywanie punktów AF
 • 1: Wyświetlane tylko w przypadku podłączenia aparatu EOS 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II lub M50 i ustawienia w aparacie filtra twórczego.
 • 2: W przypadku aparatu EOS R7 lub R10 w tym miejscu może być wyświetlana ikona poziomu temperatury. W przypadku innych modeli może być wyświetlana ikona ostrzeżenia o temperaturze.
 • 3: Wyświetlane tylko w przypadku podłączenia aparatu EOS R3, R5, R5 C, R6, R7 lub R10 i wybrania dla opcji [Shutter mode/Tryb migawki] ustawienia [Electronic/Elektroniczna].
 • 4: Wyświetlane tylko w przypadku podłączenia aparatu EOS R3.
 • 5: Wyświetlane tylko w przypadku podłączenia aparatu EOS R3. Napis [ON(m)/WŁ.(m)] wskazuje, że długość jest wyświetlana w metrach, a [ON(ft)/WŁ.(stopy)] wskazuje, że jest ona wyświetlana w stopach.
 • 6: Wyświetlane tylko w przypadku podłączenia aparatu EOS-1D X Mark III, 1D C, R3, R5, R6, R7 lub R/Ra i ustawienia funkcji Canon Log lub Canon Log 3 w aparacie, a w przypadku aparatu EOS R — ustawienia wariantu 8-bitowego.
  Ponadto w przypadku podłączenia aparatu EOS-1D X Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R7 lub R10 i ustawienia w aparacie trybu HDR PQ jest wyświetlany symbol [Przełącz widok asystenta podglądu] lub [Przełącz widok asystenta podglądu 2] ().
 • 7: Po włączeniu automatycznego obracania obraz w oknie [Remote Live View window/Okno zdalnego fotografowania w trybie Live View] także obraca się automatycznie, aby dopasować się do obrotu aparatu, gdy program EU wykryje, że jest on trzymany w pionie.
 • 8: Gdy jest włączony przycisk [Automatyczne obracanie], nie można używać przycisków [Obróć w lewo] [Obróć w prawo] do obracania obrazów.
 • 9: Dostępne powiększenie widoku różni się w zależności od podłączonego aparatu.