Systeemvereisten

Ga naar de website van Canon voor meer informatie over systeemvereisten voor deze toepassing.