Een abonnement kopen

Koop als volgt een abonnement voor de toepassing.

  1. Start de toepassing.

  2. Klik op [OK].

  3. Selecteer een optie.

    • Om een abonnement te kopen, selecteert u [Move to the plans page/Verplaatsen naar abonnementspagina] en volgt u de weergegeven instructies.
    • Als er op uw computer meerdere Canon-ID's worden beheerd, kunt u op [Switch users/Van gebruiker wisselen] klikken om over te schakelen naar de gewenste Canon-ID die u met het abonnement wilt gebruiken.
    • Nadat u zich hebt geabonneerd, selecteert u [Use functions of the subscribed plan/Functies van het abonnement gebruiken] en meld u zich aan om deze toepassing te gebruiken.

Let op

  • Als u de Canon-ID voor uw abonnement verwijdert, kunt u het abonnement niet meer gebruiken.