Indirecte flits

Als u de flitskop op het plafond of een muur richt, weerkaatst het flitslicht van dit oppervlak voordat deze het onderwerp belicht. Hierdoor verzacht u de schaduwen van het onderwerp en wordt de opname natuurlijker. Deze opnamemethode wordt „indirecte flitsfotografie” genoemd.

De richting van de flitserkop instellen

 • U kunt de flitskop draaien terwijl u op de ontgrendelingsknop indirecte flits drukt zoals aangegeven. Als u de flitskop draait, verandert het scherm naar Indirecte flits.
 • Wanneer de flitskop wordt gedraaid met de flitsdekking ingesteld op A (automatische instelling), wordt de flitsdekking ingesteld op 50 mm en wordt --- weergegeven.
 • U kunt de flitsdekking ook handmatig instellen ().

Opmerking

 • Als de afstand tot het plafond of de muur waarvan het flitslicht moet worden weerkaatst te groot is, is de indirecte flits mogelijk te zwak om opnamen te maken met de gewenste belichting.
 • Gebruik een groter diafragma (kleiner f-getal) als de foto er donker uitziet en probeer het vervolgens opnieuw. U kunt bij gebruik van een digitale camera ook de ISO-snelheid verhogen.
 • Voor optimale reflectie dient het plafond of de muur waarvan het licht wordt weerkaatst effen wit te zijn. Als het reflecterende oppervlak niet wit is, kunt u mogelijk geen opnamen maken met de gewenste belichting, aangezien er op de foto een kleurafwijking kan optreden of de indirecte flits te zwak kan zijn.
 • Als u bij indirect flitsen de snelle flits gebruikt, kunnen foto's onderbelicht raken, omdat het flitsvermogen afneemt.

Flitsopnamen bij een korte afstand Flitsopnamen bij een korte afstand

Wanneer u de flitskop naar beneden zet terwijl u op de ontgrendelingsknop indirecte flits drukt, kunt u onderwerpen op korte afstand opnemen binnen een bereik van ca. 0,5 tot 2 m / 1,6 to 6,6 ft.

Wanneer de flitskop naar beneden wordt gedraaid, verandert het lcd-scherm naar Flitsopnamen bij een korte afstand.

Opname met reflectie

Als u bij een portretopname het wit reflectiekaartje gebruikt, kunt u het weerkaatste licht in de ogen van een persoon vastleggen voor een levendigere uitdrukking.

 1. Draai de flitskop 90° omhoog.

 2. Trek de groothoekadapter omhoog.

  • Trek het uitstekende gedeelte in het midden van de groothoekadapter omhoog.
  • Het wit reflectiekaartje komt mee omhoog.
 3. Duw de groothoekadapter terug.

  • Duw de groothoekadapter terug en zorg ervoor dat alleen het witte reflectiekaartje omhoog staat.
  • Maak een opname op dezelfde manier als bij indirect flitsen.

Voorzichtig

 • Plaats de flitskop naar voren en 90° omhoog. Wanneer de flitskop naar links of naar rechts is gedraaid, is het witte reflectiekaartje niet erg effectief.
 • Maak de opname binnen circa 1,5 m / 4,9 ft. van het onderwerp (bij ISO 100 met f/2.8) om effectief het licht in iemands ogen op te vangen.
 • Trek de groothoekadapter niet met veel kracht omhoog. Als u dat wel doet, trekt u de groothoekadapter misschien los van de Speedlite.

Indirecte-flitsadapter bevestigd Indirecte flitsfotografie met de indirecte-flitsadapter

Als u de bijgeleverde indirecte-flitsadapter op de Speedlite bevestigt en het flitslicht bijvoorbeeld op het plafond of de muur laat weerkaatsen, verspreidt u het flitslicht over een groter gebied en onderdrukt u de schaduwen van het onderwerp.

Als de flitskop 90° omhoog staat om het flitslicht te laten weerkaatsen op het plafond, enz., valt het verspreide licht dat uit de zijkant van de indirecte-flitsadapter komt, op de voorkant van het onderwerp (richtlijn voor opnameafstand: binnen ca. 1,5 m / 4,9 ft., bij ISO 100 met f/2.8), waardoor de schaduw van het onderwerp nog meer wordt onderdrukt. Ook bij portretopnamen kan het reflectie-effect worden bereikt.

 1. Bevestig de indirecte-flitsadapter.

  (1) „Canon”-logo

  • Zet de adapter stevig aan de flitskop vast totdat deze op zijn plaats klikt (zie afbeelding).
  • Controleer of het scherm verandert naar Indirecte-flitsadapter bevestigd.
  • Verwijder de adapter door de procedure in omgekeerde volgorde uit te voeren. Til het verwijderingspalletje aan de onderkant van de adapter op en verwijder de adapter van de flitskop.
 2. Maak de foto.

  • Maak de foto terwijl het flitslicht van het plafond, de wanden en dergelijke weerkaatst.

Voorzichtig

 • Wanneer de indirecte-flitsadapter is aangesloten of als de indirecte-flitsadapter tegelijk met de groothoekadapter wordt gebruikt, kan dit tot onderbelichting leiden, aangezien het flitsvermogen afneemt. Neem de noodzakelijke tegenmaatregelen, zoals het verhogen van de ISO-snelheid op de camera of het toepassen van flitsbelichtingscompensatie ().
 • Wanneer de snelle flits () wordt geactiveerd terwijl de indirecte-flitsadapter aangesloten is, raden we u aan de foto te nemen als het flits-gereed-lampje rood brandt, aangezien het flitsvermogen anders onvoldoende kan zijn.
 • De flitsdekking wordt automatisch ingesteld wanneer de indirecte-flitsadapter is aangesloten. Dit kan niet willekeurig worden gewijzigd.
 • Als u de indirecte-flitsadapter aansluit op de flitser bij gebruik van een EOS DIGITAL-camera uit 2004 of eerder, stelt u de witbalans in op Automatische witbalans. Als u fotografeert met Flitser wordt de juiste witbalans mogelijk niet bereikt.

Opmerking

 • Het flitslicht wordt nog zachter als u samen met de indirecte-flitsadapter () ook de groothoekadapter gebruikt.
 • Als het onderwerp donker (onderbelicht) is wanneer u de gemaakte opname bekijkt, voert u de flitsbelichtingscompensatie uit (). U kunt bij gebruik van een digitale camera ook de ISO-snelheid verhogen.