Abonementa iegāde

Iegādājieties lietotnes abonementu, kā norādīts tālāk.

  1. Palaidiet lietotni.

  2. Noklikšķiniet uz [OK/Apstiprināt].

  3. Izvēlieties opciju.

    • Lai iegādātos abonementu, atlasiet [Move to the plans page/Doties uz plānu lapu] un izpildiet sniegtos norādījumus.
    • Ja jūsu datorā tiek pārvaldīti vairāki Canon ID, varat noklikšķināt uz [Switch users/Pārslēgt lietotājus], lai pārslēgtos uz Canon ID, ar kuru vēlaties lietot abonementu.
    • Pēc abonēšanas atlasiet [Use functions of the subscribed plan/Izmantot abonētā plāna funkcijas] un pierakstieties, lai lietotu šo lietotni.

Brīdinājums

  • Ja izdzēsīsit abonementa Canon ID, abonementu nevarēs lietot.