Attālā Live View loga funkcijas: cilne Live View

 1. (1)Parāda radošo filtru iestatījumus*1
 2. (2)Temperatūras līmenis/temperatūras brīdinājuma displejs*2
 3. (3)Notiekošas filmēšanas ikona
 4. (4)Ierakstīšanas laiks
 5. (5)Aktivizēts elektroniskais aizvars*3
 6. (6)Parāda HDR PQ iestatījumus ()
 7. (7)Palielinājuma rāmis
 8. (8)AF punkti
 9. (9)Norāda filmas ierakstīšanas norisi
 10. (10)Ekspozīcijas simulācija
 11. (11)Uzņemšanas attālums/fokusa attālums*4
 12. (12)Filmas saspiešanas metode
 13. (13)Kadru ātrums
 14. (14)Filmas ierakstīšanas izmēri
 15. (15)Sāk/pārtrauc filmas ierakstīšanu
 16. (16)Fokusa attāluma indikācija*5
 17. (17)Elektroniskās tālummaiņas poga () kamerai EOS 90D, 80D, 77D, 850D, 800D, 250D vai 200D
 18. (18)Poga View Assist (Skata palīgs)*6
 1. (19)Parāda/paslēpj elektronisko līmeņrādi ()
 2. (20)Automātiskās pagriešanas poga*7
 3. (21)Pagriež attēlu*8
 4. (22)Kontrolleri 2
 5. (23)Iestata krāsu temperatūru
 6. (24)Kontrolleri 1
 7. (25)Atlasa baltā balansu
  ()
 8. (26)Baltā balansa klikšķis
 9. (27)AF režīms ()
 10. (28)Objektīva piedziņa ()
 11. (29)Pārbauda lauka dziļumu ()
 12. (30)Canon Log iestatījumu attēlojums*6
 13. (31)Ieraksta līmeņa iestatījumi ()
 14. (32)Parāda/paslēpj kontrollerus 1
 15. (33)Histogrammas attēlojums
 16. (34)Aizver logu
 17. (35)Attēlojuma palielinājums*9
 18. (36)Parāda/paslēpj palielinājuma rāmi
 19. (37)Iestata malu attiecību ()
 20. (38)Parāda/paslēpj AF punktus
 • 1: Tiek parādīts tikai, ja pievienota kamera EOS 90D, 80D, 77D, 760D, 850D, 800D, 250D, 200D, 750D, M6 Mark II, M200, M50 Mark II vai M50, un kamerā ir iestatīts radošais filtrs.
 • 2: Kamerai EOS R7 vai R10 temperatūras līmeņa ikona var tikt rādīta šeit. Citiem modeļiem var tikt rādīta temperatūras brīdinājuma ikona.
 • 3: Tiek parādīts, ja ir pievienota kamera EOS R3, R5, R5 C, R6, R7 vai R10 un iestatījumam [Shutter mode (Aizslēga režīms)] ir norādīta vērtība [Electronic (Elektronisks)].
 • 4: Tiek parādīts, ja pievienota kamera EOS R3.
 • 5: Tiek parādīts, ja pievienota kamera EOS R3. [ON(m)/Iesl. (m)] norāda attēlojumu metros un [ON(ft)/Iesl. (pēdas)] — pēdās.
 • 6: Tiek parādīts tikai tad, ja ir pievienota kamera EOS-1D X Mark III, 1D C, R3, R5, R6, R7 vai R/Ra, un kamerā ir iestatīts Canon Log vai Canon Log 3, vai kamerā EOS R iestatīti 8 biti.
  Papildus tiek parādīts [Skata palīga attēlojuma pārslēgšana] vai [Skata palīga attēlojuma pārslēgšana 2], ja izveidots savienojums ar EOS-1D X Mark III, R3, R5, R5 C, R6, R7 vai R10, un kamerā iestatīts HDR PQ ().
 • 7: Ja ir iestatīta automātiska pagriešana, loga [Remote Live View window/Logs Attālais Live View] rādījums arī tiek automātiski pagriezts atbilstoši kameras stāvoklim, ja programma EU konstatē, ka kamera tiek turēta vertikāli.
 • 8: Ja pogai [Automātiskā pagriešana] ir vērtība ON (Iesl.), pogas [Pagriezt pretēji pulksteņa rādītāja virzienam] [Pagriezt pulksteņa rādītāja virzienā] nevar izmantot attēlu pagriešanai.
 • 9: Pieejamais attēlojuma palielinājums atšķiras atkarībā no pievienotās kameras.