Iestatījumu konfigurēšana uzņemšanas logā

Uzņemšanas logā varat konfigurēt kameras uzņemšanas izvēlnes funkcijas.

 • Ekrāna izskats un konfigurējamās funkcijas atšķiras atkarībā no pievienotās kameras.
 • Plašāku informāciju par pieejamajām funkcijām skatiet pievienotās kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 • Nav pieejams kamerā EOS M6, M5, M3, M10 vai M100.

Konfigurējamās funkcijas

 • Picture Style (Attēla stils) ()
 • Clarity (Skaidrība) ()
 • JPEG quality/HEIF quality (JPEG kvalitāte/HEIF kvalitāte) ()
 • Silent shutter (Klusais aizslēgs) ()
 • WB (white balance) SHIFT (WB (baltā balansa) pārbīde) ()
 • Shutter mode (Aizslēga režīms) ()
 • HDR PQ settings (HDR PQ iestatījumi) ()
 • Anti-Flicker Shooting/HF Anti-Flicker Shooting (Pretmirgoņas uzņemšana/Augstfrekvences pretmirgoņas uzņemšana) ()
 1. Savienojiet kameru un datoru.

 2. Palaidiet programmu EU ().

 3. Noklikšķiniet uz [Remote Shooting/Attālā fotografēšana].

 4. Noklikšķiniet uz [Attālās fotografēšanas režīms 1] vai [Attālās fotografēšanas režīms 2].

  Tveršanas logs

 5. Klikšķiniet uz funkcijas, lai konfigurētu.

Attēlu stilu reģistrēšana

Varat iestatīt attēla stilu programmā EU un reģistrēt kamerā.

Kameras lietotāja definētajos iestatījumos varat reģistrēt attēla stila failus, kurus esat lejupielādējis no Canon vietnes vai izveidojis programmā PSE un saglabājis savā datorā.

Attēla stila atlase un reģistrēšana kamerā

 1. Noklikšķiniet uz [Picture Style/Attēla stils].

 2. Noklikšķiniet uz attēla stila, lai to iestatītu kamerā.

Brīdinājums

 • Šādā veidā mainīti kameras attēla stila iestatījumi netiek pielietoti Canon Log gammā ierakstītajām filmām.
 • Attēla stilu reģistrēšana var aizņemt laiku.

Attēlu stilu rediģēšana un reģistrēšana kamerā

Varat iestatīt attēla stila iestatījumus [Sharpness/Asums], [Contrast/Kontrasts], [Saturation/Piesātinājums] un [Color tone/Krāsas tonis], kā nepieciešams, un izmantot pielāgojumus kamerā.

 1. Noklikšķiniet uz [Detail set./Precīzs iestatījums].

 2. Dialoglodziņā [Detail set./Precīzs iestatījums] iestatiet vērtību katram elementam, klikšķinot līmeņa atzīmes uz slīdņa.

  • Iestatījums tiek lietots kamerai, un tiek atjaunots loga [Shooting menu/Fotografēšanas izvēlne] rādījums.
  • Ja kā attēla stils ir izvēlēts [Monochrome/Vienkrāsains] (), tiek parādīti sarakstlodziņi [Filter effect/Filtra efekts] un [Toning effect/Tonējošs efekts].
  • Varat konfigurēt arī iestatījumus [Fineness/Smalkums] un [Threshold/Slieksnis] logā [Sharpness/Asums] atkarībā no savienotās kameras.

Skaidrības konfigurēšana

EOS-1D X Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

Ar šo funkciju varat mainīt kontrastu attēla malās.

 1. Noklikšķiniet uz [Clarity/Skaidrība].

 2. Konfigurējiet iestatījumu.

  • Logā [Shooting menu/Fotografēšanas izvēlne] atlasiet [Clarity/Skaidrība], pēc tam iestatiet līmeni ar slīdni.

   Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz [Return/Atgriezties], lai aizvērtu dialoglodziņu.

JPEG/HEIF kvalitātes konfigurēšana

EOS-1D X Mark III1D X Mark II1D X1D CR3

Varat iestatīt attēla kvalitāti un pielietot to kamerā.

 1. Noklikšķiniet uz [JPEG Quality/JPEG kvalitāte]/[JPEG/HEIF Quality/JPEG/HEIF kvalitāte].

 2. Konfigurējiet iestatījumu.

  • Jebkurā izmērā augstākas vērtības samazina kompresiju un nodrošina augstāku attēla kvalitāti.
 3. Noklikšķiniet uz [Return/Atgriezties].

Baltā balansa labošana

Varat labot baltā balansu.

 1. Noklikšķiniet uz [WB SHIFT/Baltā balansa kompensācija].

 2. Noklikšķiniet uz pozīcijas, kurā vēlaties pārvirzīt baltā balansu.

  1. Zaļā nobīde
  2. Zilā nobīde
  3. Fuksīnsarkanā nobīde
  4. Norāda kompensācijas apjomu.
  5. Dzintardzeltenā nobīde
 3. Noklikšķiniet uz [Return/Atgriezties].

  • Lai atsauktu baltā balansa korekciju, atjaunojiet sākotnējo vērtību 2. darbībā.

Klusā aizslēga konfigurēšana

EOS R3R6 Mark IIR7R8R10R50R/Ra

Kluso aizslēgu var iestatīt programmā EU un izmantot kamerā. Sīkāku informāciju par kluso aizslēgu, piemēram, nosacījumiem, kad šī funkcija ir pieejama, skatiet pievienotās kameras lietotāja rokasgrāmatā.

 1. Noklikšķiniet uz [Silent shutter/Klusais aizslēgs].

 2. Izvēlieties [Enable/Iespējot].

  • Lai atceltu kluso aizslēgu, atlasiet [Disable/Atspējot].

Aizslēga režīma konfigurēšana

EOS-1D X Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

Varat iestatīt aizslēga režīmu.

 • Konfigurējamās funkcijas atšķiras atkarībā no pievienotās kameras.
 • Plašāku informāciju par piesardzības pasākumiem un pieejamajām funkcijām skatiet pievienotās kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 1. Noklikšķiniet uz [Shutter mode/Aizslēga režīms].

 2. Pēc nepieciešamības konfigurējiet iestatījumus, pēc tam noklikšķiniet uz [OK/Apstiprināt].

HDR PQ iestatījumi

EOS-1D X Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

Uzņemšana ar HDR PQ iestatījumiem rada HDR attēlus, kas atbilst PQ specifikācijai, kas norādīta funkcijām ITU-R BT.2100 un SMPTE ST.2084.

HDR ir saīsinājums no angļu “High Dynamic Range” – paplašināts dinamiskais diapazons.

PQ ir saīsinājums no angļu “Perceptual Quantization” — uztveres kvantizācija.

 • Kadri tiek uzņemti kā HEIF vai RAW attēli.
 • Faktiskais attēlojums ir atkarīgs no attēlojuma ierīces veiktspējas.
 • Dažās kamerās ir iespējama filmu ierakstīšana ar HDR PQ iestatījumiem.
 • Konfigurējamās funkcijas atšķiras atkarībā no pievienotās kameras.
 • Plašāku informāciju par piesardzības pasākumiem un pieejamajām funkcijām skatiet pievienotās kameras lietotāja rokasgrāmatā.

HDR PQ iestatījumi

 1. Noklikšķiniet uz [HDR PQ settings/HDR PQ iestatījumi].

 2. Logā [HDR PQ] atlasiet [Enable/Iespējot], pēc tam noklikšķiniet uz [OK/Apstiprināt].

  Ar HDR PQ iestatījumiem uzņemtie attēli skatītāja logā ir atzīmēti ar [HDP PQ ikona] ().

Attālā Live View attēlojums

Windows

HDR vides

 • Operētājsistēmā Windows 10 10 bitu HDR PQ displejs tiek izmantots attālā Live View logā vidēs, kur monitoram ir iestatīts HDR attēlojums (HDR vides).
 • Fotoattēlu uzņemšanas laikā attālā Live View logā tiek rādīts [HDR PQ].

SDR vides

 • Ja operētājsistēmā Windows 10 monitorā nav iestatīts HDR attēlojums (SDR vides), attēlojums attālajā Live View logā tiek pielāgots, lai tas atgādinātu HDR PQ displeju HDR vidēs. Ņemiet vērā, ka krāsa un gradācija šķitīs nedaudz atšķirīgas no HDR vidēm, jo diapazons ir šaurāks.
 • Attālajā Live View logā tiek parādīts [HDR PQ] un [Skata palīgs 1/Skata palīgs 2] vai [Skata palīgs].
 • Ja attālā Live View logā tas ir pieejams, noklikšķiniet uz [Skata palīga attēlojuma pārslēgšana], lai pārslēgtos starp pašreizējo attēlojumu un skata palīga attēlojumu, kā izmantots kamerā uzņemšanas laikā. Jebkura View Assist (Skata palīga) opcija, uz kuru pārslēdzaties, tiek pielietota arī kameras iestatījumos.

macOS

 • Attēlojums attālajā Live View logā tiek pielāgots, lai atainotu HDR PQ attēlojumu HDR vidēs. Ņemiet vērā, ka krāsa un gradācija šķitīs nedaudz atšķirīga no HDR vidēm, jo diapazons ir šaurāks.
 • Attālajā Live View logā tiek parādīts [HDR PQ] un [Skata palīgs 1/Skata palīgs 2] vai [Skata palīgs].
 • Ja attālā Live View logā tas ir pieejams, noklikšķiniet uz [Skata palīga attēlojuma pārslēgšana], lai pārslēgtos starp pašreizējo attēlojumu un skata palīga attēlojumu, kā izmantots kamerā uzņemšanas laikā. Jebkura View Assist (Skata palīga) opcija, uz kuru pārslēdzaties, tiek pielietota arī kameras iestatījumos.

Brīdinājums

 • Windows/macOS
 • Atkarībā no displeja un GPU (videokartes) veiktspējas attēli var netikt parādīti pareizi.

Pretmirgoņas uzņemšana/Augstfrekvences pretmirgoņas uzņemšana

EOS R3R6 Mark IIR7R8R10R50

Pretmirgoņas uzņemšana var samazināt uzņemšanas efektu mirgojoša gaismas avota apstākļos.

Augstfrekvences pretmirgoņas uzņemšana iespējo attēlu uzņemšanu ar atbilstošu ekspozīcijas laiku augstas frekvences mirgošanas apstākļos, samazinot mirgošanas efektu attēlos.

 • Plašāku informāciju par pretmirgoņas un augstfrekvences pretmirgoņas piesardzības pasākumiem un pieejamajām funkcijām skatiet pievienotās kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 1. Noklikšķiniet uz [Anti-flicker shoot./Pretmirgoņas uzņemšana].

 2. Konfigurējiet iestatījumus.

  • Pretmirgoņas uzņemšana

   • Iestatiet [Anti-flicker shoot./Pretmirgoņas uzņemšana] vērtību [Enable/Iespējot], tad noklikšķiniet uz [Flicker detection/Mirgošanas noteikšana]. Ja konstatēta mirgošana, tiek parādīts [Flicker detection Detected/Mirgošanas noteikšana Konstatēta]. Ja mirgošana nav konstatēta, tiek parādīts [Flicker detection Not detected/Mirgošanas noteikšana Nav konstatēta].
   • Noklikšķiniet uz [Aizvērt pretmirgošanas uzņemšanas dialoglodziņu] augšējā labajā stūrī, lai aizvērtu dialoglodziņu.
  • Augstfrekvences pretmirgoņas uzņemšana (EOS R3)

   • Iestatiet [HF anti-flicker shooting/Augstfrekvences pretmirgoņas uzņemšana] vērtību [Enable/Iespējot], tad noklikšķiniet uz [Auto detecting/Automātiskā noteikšana].
   • Nākamajā ekrānā noklikšķiniet uz [OK/Apstiprināt], lai iestatītu ieteikto ekspozīcijas laiku.

   • Ja Live View logā joprojām ir redzamas joslas, noklikšķiniet uz [Pretmirgoņas pielāgošanas poga, pa kreisi] vai [Pretmirgoņas pielāgošanas poga, pa labi], lai pielāgotu ekspozīcijas laiku.
   • Noklikšķiniet uz [Aizvērt pretmirgošanas uzņemšanas dialoglodziņu] augšējā labajā stūrī, lai aizvērtu dialoglodziņu.