Prenumeratos įsigijimas

Įsigykite programos prenumeratą kaip nurodyta toliau.

  1. Paleiskite programą.

  2. Spustelėkite [OK/Gerai].

  3. Pasirinkite parinktį.

    • Norėdami įsigyti prenumeratą, pasirinkite [Move to the plans page/Pereiti į planų puslapį] ir laikykitės rodomų instrukcijų.
    • Jei jūsų kompiuteryje valdomi keli „Canon“ ID, galite spustelėti [Switch users/Perjungti naudotojus], norėdami perjungti į pageidaujamą „Canon“ ID naudoti prenumeratai.
    • Užsiprenumeravę pasirinkite [Use functions of the subscribed plan/Naudoti prenumeruoto plano funkcijas] ir prisijunkite, kad galėtumėte naudoti šią programą.

Atsargiai

  • Panaikinus prenumeratos „Canon“ ID nebus galima naudoti prenumeratos.