Atsakomybės atsisakymas

  • Draudžiama neteisėtai kopijuoti šį vadovą ar kurią nors jo dalį.
  • Ši informacija ir programinės įrangos specifikacijos gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.
  • Ekrano kopijos ir naudotojo sąsajos elementai, pateikti šiame vadove, gali būti kitokie nei faktinėje programinėje įrangoje.
  • Nepaisant aukščiau pateiktos informacijos, „Canon“ neatsako už nuostolius, patirtus dėl programinės įrangos naudojimo.

Vadove naudojami sutartiniai ženklai

  • Šiame vadove pateikti nurodymai skirti ant viršelio nurodytai versijai.
  • Laužtiniai skliaustai žymi programinės įrangos meniu ir mygtukų pavadinimus bei langų pavadinimus.
  • Kampiniai skliaustai žymi klaviatūros klavišų pavadinimus.

Vadove naudojamos piktogramos

Saitas Saitai į susijusių temų puslapius
Atsargiai

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pastabos

Papildoma informacija

Patarimai Patarimai, kaip veiksmingiau naudoti programą
Trikčių šalinimas Trikčių šalinimo patarimai