Қуатты қосу

 • Қуат көзіне қосу

  Камера іске қосылады.

 • Multi-function lock (Мульти функция құлпы)

  Камера іске қосылады. Мулти функция құлпы байланыстырылған ().

 • Қуатты өшіру

  Камера өшіріледі және жұмыс істемейді. Камераны пайдаланбаған кезде қуат қосқышын осы күйге орнатыңыз.

Ескертпе

 • Сурет картаға жазылып жатқан кезінде қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатсаңыз, [Saving.../Сақталуда...] көрсетіледі және қуат суретті жазу аяқталғаннан кейін өшеді.

Күнді, уақытты және уақыт белдеуін орнату

Камераны қоссаңыз және күн/уақыт/белдеу орнату экраны пайда болса, күнді/уақытты/белдеуді орнату үшін Күн/уақыт/белдеу бөлімін қараңыз.

Интерфейс тілін өзгерту

Интерфейс тілін өзгерту үшін Тіл бөлімін қараңыз.

Сенсорды авто тазалау

 • Қуат қосқышы Қуатты өшіру күйіне орнатылған кезде, сенсор автоматты түрде тазаланады (ол әлсіз дыбыс шығарады). Сенсорды тазалау кезінде экран [Қазір тазалау] белгішесін көрсетеді.
 • Сенсорды тазалау кезінде де тазалауды тоқтатып, ысырма түймесін жартылай басу () арқылы бірден түсіре аласыз.
 • Қуат қосқышын Қуат көзіне қосу/Multi-function lock (Мульти функция құлпы) немесе Қуатты өшіру күйіне қысқа уақыт мерзімінде қайталап бұрасаңыз, [Қазір тазалау] белгішесі көрсетілмеуі мүмкін, бірақ бұл камераның бұзылғанын білдірмейді.

Батарея деңгейінің көрсеткіші

Қуат қосқышы Қуат көзіне қосу күйіне орнатылатын кезде, батарея деңгейі көрсетіледі.

Дисплей
Деңгей (%) 100–70 69–50 49–20 19–10 9–1 0

Ескертпе

 • Келесілердің кез келгенін орындау батарея зарядын тез тауысады:
  • Ысырма түймесін ұзақ уақыт жартылай басып тұру.
  • AF функциясын суретке түсірмей жиі белсендіру.
  • Объективтің Image Stabilizer (Сурет тұрақтандырғышы) функциясын пайдалану.
  • Wi-Fi мүмкіндіктерін пайдалану.
  • Экранды жиі пайдалану.
  • Көп функциялы тоспамен үйлесімді қосалқы құралдарыңызды пайдалану.
 • Нақты түсіру шарттарына байланысты қолжетімді түсірілімдер саны азаюы мүмкін.
 • Объектив операциялары камера батареясынан қуатталады. Белгілі бір объективтер батарея зарядын басқаларға қарағанда тезірек тауысады.
 • Батарея күйін тексеру үшін [Орнату: Battery info./Орнату: Батарея ақпараты] терезесін қараңыз ().