Күн/уақыт/белдеу

Камераны алғаш рет іске қосқан кезде немесе күн/уақыт/белдеу қайта орнатылса, бірінші уақыт белдеуін орнату үшін осы қадамдарды орындаңыз.

Уақыт белдеуін бірінші орнату арқылы келешекте жай ғана осы параметрді қажетінше реттеуіңізге болады, сонда күн/уақыт оған сәйкес болу үшін жаңартылады.

Түсірілген суреттерге түсіру күні мен уақыты туралы ақпарат қосылатындықтан, күнді/уақытты міндетті түрде орнатыңыз.

 1. [Орнату: Date/Time/Zone/Орнату: Күн/уақыт/белдеу] параметрін таңдаңыз.

 2. Уақыт белдеуін орнатыңыз.

  • [Time zone/Уақыт белдеуі] функциясын таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрыңыз.
  • SET түймесін басыңыз.
  • Уақыт белдеуін таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрыңыз, содан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Уақыт белдеуіңіз тізімде жоқ болса, MENU түймесін басыңыз, одан кейін UTC уақытынан айырмашылықты [Time difference/Уақыт айырмашылығы] терезесінде орнатыңыз.
  • Жылдам басқару дискісі 1 дискісін [Time difference/Уақыт айырмашылығы] опциясын (+ / − / сағат/минут) таңдау үшін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрау арқылы орнатыңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Уақыт белдеуін немесе уақыт айырмашылығын енгізгеннен кейін [OK] тармағын таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 3. Күн мен уақытты орнатыңыз.

  • Параметрді таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін қосыңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрау арқылы орнатыңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 4. Жазғы уақыт функциясын орнатыңыз.

  • Қажет болған жағдайда оны орнатыңыз.
  • [Жазғы уақыт функциясын өшіру] тармағын таңдау үшін, Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрап, содан кейін SET түймесін басыңыз.
  • [Жазғы уақыт] тармағын таңдау үшін, Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрап, содан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Жазғы уақыт функциясы [Жазғы уақыт] күйіне орнатылған кезде 3-қадамда орнатылған уақыт 1 сағат алға жылжиды. Егер [Жазғы уақыт функциясын өшіру] орнатылған болса, жазғы уақыт функциясынан бас тартылады және уақыт 1сағат артқа жылжиды.
 5. Параметрден шығыңыз.

  • [OK] тармағын таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.

Ескерту

 • Егер камера батареясыз сақталса, батарея заряды таусылған кезде немесе ол мұздау температураларында ұзақ уақыт бойы қалса, күн, уақыт және уақыт белдеуі параметрлері қайта орнатылуы мүмкін. Осы орын алса, оларды қайтадан бір рет орнатыңыз.
 • [Zone/Time difference / Белдеу/Уақыт айырмашылығы] параметрін өзгерткеннен кейін дұрыс күн/уақыт орнатылғанын тексеріңіз.

Ескертпе

 • Автоматты қуат өшіру уақытын [Орнату: Date/Time/Zone/Set-up: Күн/уақыт/белдеу] экраны көрсетіліп тұрғанда ұзартуға болады.