Kézi vaku

A vakuteljesítmény 1/1024 és maximális teljesítmény (1/1) között állítható be 1/3-os lépésközzel.

Egy kereskedelemben kapható villanőfénymérő segítségével meghatározhatja a megfelelő expozícióhoz szükséges vakuteljesítményt. Ajánlott a fényképezőgépen a Rekesz-előválasztás AE vagy a Kézi expozíció felvételi módot beállítani.

 1. Válassza ki a MÓD lehetőséget a botkormánnyal.

 2. Állítsa be a Kézi expozíció vaku módot.

  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával válassza ki az M lehetőséget, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
 3. Válassza ki a Vaku-expozíciókompenzáció/vakuteljesítmény beállítás lehetőséget a botkormánnyal.

 4. Állítsa be a vakuteljesítményt.

  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával állítsa be a vakuteljesítményt, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
  • Amikor félig lenyomja a fényképezőgép kioldógombját, a körülbelüli fényképezési távolság (1) és a rekeszérték (2) látható.

Megjegyzés

 • Gyors szinkronizálás esetén a vakuteljesítmény beállítási tartománya 1/128–1/1.
 • A kézi vaku használatához szükséges kulcsszámok részletes leírását lásd: Műszaki adatok.
 • A vakuteljesítmény közvetlenül is beállítható a Választótárcsa elforgatásával, a MÓD előzetes, botkormánnyal való kiválasztása nélkül, ha a C.Fn-13 funkciót úgy konfigurálja.

Kézi vaku teljesítményének beállítása az FE-memóriából

A ETTL vaku módban használt vakuteljesítmény szint alkalmazható a M vaku mód szintjeként.

 1. Állítsa be az FE-memória funkciót.

  • A személyes funkciók részben állítsa a P.Fn-04 FEM funkciót [1] (BE, ) értékre.
 2. Fényképezzen ETTL vaku módban.

  • Válassza ki a MÓD lehetőséget a botkormánnyal.
  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával válassza ki a ETTL lehetőséget, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
  • Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponálógombot.
 3. Állítsa be a M vaku módot.

  • Válassza ki a MÓD lehetőséget a botkormánnyal.
  • A botkormány függőleges vagy vízszintes elmozdításával, illetve Választótárcsa elforgatásával válassza ki a M lehetőséget, majd nyomja be egyenesen a botkormányt.
 4. Ellenőrizze a vakuteljesítményt.

  • Győződjön meg arról, hogy a téma a vaku hatótávolságán (1) belül van-e.

Figyelem!

 • Mielőtt a ETTL beállítású Speedlite vakuval fényképez, győződjön meg arról, hogy a vakukészenlét lámpa piros fénnyel világít-e (teljesen feltöltődött).
 • Ha módosítja az ISO-érzékenységet, rekeszértéket, vagy más olyan beállítást, amely a vakuteljesítményt befolyásolja (például a fényerősséget vagy a vaku zoomolást), miután a ETTL beállítású Speedlite vakuval fényképezett, javasoljuk, hogy fényképezzen ismét ETTL beállítással.
 • A Speedlite színhőmérséklete jelentősen eltérhet a környezeti megvilágításétól, ha a fényképezőgép fehéregyensúlyának beállítása Automatikus fehéregyensúly, továbbá a fényképek színtónusa eltérő lehet ETTL és M beállítás esetén, ha a vakukompenzáció beállítása negatív értékű, valamint az [E-TTL egyensúly] beállítása [Környezet-előv.].

 • Amikor az FE-memóriát használja vezeték nélküli, többvakus felvétel során, előre, azonosan konfigurálja a ETTL és M villanáscsoportok beállításait. Ha az ETTL az A:B C lehetőségre van állítva, akkor az M értékét is állítsa az A:B:C lehetőségre.
 • A ETTL beállításhoz jelzett tényleges vaku hatótávolság a felvételkészítés körülményeitől függően esetleg nem egyezik meg a M fókusztávolságával.
 • A vakuteljesítmény 1/1024 értékre állítása túlexponálást okozhat.

Megjegyzés

 • A botkormányt lefelé nyomva kapcsolhat át ETTL és M között, ha a P.Fn-04 FEM beállítása [2] (BE / ETTL MÓD/M).

Vakuexpozíció kézi méréssel

A kézi mérésű vakuexpozícióval kompatibilis fényképezőgép használata során felvétel előtt manuálisan beállíthatja a vaku expozíciós szintjét. Ez a kis hatótávolságú vakus fényképezés során hatékony. Használjon normál 18%-os szürke kártyát (kereskedelmi forgalomban kapható), és készítse el a felvételt az alábbiak szerint.

 1. Adja meg a fényképezőgép és a Speedlite beállításait.

  • A fényképezőgép felvételi módjának beállítása Kézi expozíció vagy Rekesz-előválasztás AE legyen.
  • A Speedlite vaku mód beállítása Kézi expozíció legyen.
 2. Fókuszáljon a témára.

  • Manuálisan fókuszáljon a témára.
 3. Állítsa be a 18%-os szürke kártyát.

  • Helyezze a téma helyére.
  • Úgy irányítsa a fényképezőgépet, hogy a kártya kitöltse a keresőben a szpot fénymérés egész körét.
 4. Nyomja meg az Többfunkciós vagy AE-rögzítés / FE-rögzítés gombot (Időzítő 16 másodperc).

  • A Speedlite elővillantást alkalmaz, és a helyes vakuexpozícióhoz szükséges vakuteljesítményt tárolja.
  • A kereső jobb oldalán az expozíciószint-jelző mutatja a normál expozícióhoz tartozó vakuexpozíciós szintet.
 5. Állítsa be a vakuexpozíció szintjét.

  • Állítsa be a Speedlite kézi vaku teljesítményét úgy, hogy a vakuexpozíció szintje a normál expozíciós indexnél legyen.
 6. Készítse el a képet.

  • Vegye ki a szürke kártyát, és készítse el a képet.

Megjegyzés

 • A kézi mérésű vakuexpozícióval kompatibilis fényképezőgépek részletes leírását lásd azok kezelési kézikönyvében.