Wi-Fi povezivanje s računalom uporabom programa EOS Utility

Pomoću EOS Utilityja možete pregledavati snimke s fotoaparata ili ih spremiti na računalo. U aplikaciji EOS Utility možete također snimati uz daljinsko upravljanjem fotoaparatom i mijenjati postavke fotoaparata.

Prije povezivanja putem Wi-Fi () veze instalirajte EOS Utility na računalo.

Povezivanje s računalom putem Wi-Fia

Ovaj odjeljak opisuje kako fotoaparat pripremiti za rad uz EOS Utility povezivanjem fotoaparata i računala putem Wi-Fia uporabom pristupne točke koja podržava WPS (mod PBC).

 • Prvo provjerite položaj tipke WPS i koliko dugo je morate pritisnuti.
 • Za uspostavljanje Wi-Fi veze trebat će vam približno jedna minuta.
 • Upute za postupke na računalu potražite u korisničkom priručniku za računalo.
 • Pogledajte upute koje počinju u odjeljku Osnovne komunikacijske postavke za detalje o povezivanju fotoaparata sa žičnim LAN-om ili uporabom pristupnih točaka koje ne podržavaju WPS (mod PBC).

Koraci na fotoaparatu (1)

 1. Pritisnite tipku MENU na fotoaparatu.

 2. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Network settings / Komunikacijske funkcije: Mrežne postavke].

 3. Pod [Network/Mreža] odaberite [Enable/Omogućeno].

 4. Odaberite [Connection settings / Postavke veze].

 5. Odaberite [SET* Unspecified / SET* Neodređeno].

 6. Odaberite [Create with wizard / Izrada s pomoću čarobnjaka].

 7. Odaberite [Configure online / Konfiguriranje na mreži].

  • Odaberite [OK].
 8. Odaberite [EOS Utility].

  • Odaberite [OK].
 9. Odaberite [Wi-Fi].

  • Odaberite [OK].
 10. Odaberite [New settings / Nove postavke].

  • Odaberite [OK].
 11. Odaberite [Connect with WPS / Povezivanje putem WPS-a].

 12. Odaberite [WPS (PBC mode) / WPS (PBC mod)].

  • Odaberite [OK].

Koraci na pristupnoj točki.

 1. Uspostavite Wi-Fi vezu s pristupnom točkom.

  • Pritisnite tipku WPS na pristupnoj točki.

Koraci na fotoaparatu (2)

 1. Odaberite [OK].

 2. Odaberite [Auto setting / Automatsko podešavanje].

  • Odaberite [OK].
 3. Odaberite [Disable/Onemogućeno].

  • Odaberite [OK].
 4. Pritisnite SET.

 5. Odaberite [New settings / Nove postavke].

  • Odaberite [OK].

Za pojedinosti o naknadnim postupcima pogledajte Konfiguriranje postavki veze za EOS Utility.

Prekid Wi-Fi veze ()

Ponovno povezivanje ()