Softver

Pregled softvera

Ovaj odjeljak pruža pregled softvera za uporabu s EOS fotoaparatima. Softver ne možete preuzeti i instalirati bez internetske veze. Softver se ne može preuzeti ili instalirati u okruženjima bez internetske veze.

EOS Utility

Omogućuje vam prebacivanje snimljenih fotografija i videozapisa s fotoaparata na povezano računalo, podešavanje različitih postavki fotoaparata s računala i daljinsko snimanje s računala.

Digital Photo Professional

Softver je namijenjen korisnicima koji snimaju u RAW formatu. Omogućuje pregledavanje slika, uređivanje, ispisivanje i još mnogo toga.

Picture Style Editor

Njime možete uređivati postojeće stilove slike (Picture Style) ili izraditi i spremiti izvorne Picture Style datoteke. Ovaj je softver namijenjen korisnicima koji su upoznati s obradom snimaka.

GPS Log File Utility

Program za konverziju datoteka GPS zapisa (.LOG) u format KMZ.

Preuzimanje i instalacija softvera za EOS ili drugog namjenskog softvera

Uvijek instalirajte najnoviju verziju softvera.

Ažurirajte sve prethodne verzije instaliranog softvera (instaliranjem najnovije verziju preko postojeće).

Oprez

 • Nemojte spajati fotoaparat na računalo prije instalacije softvera. U tom slučaju se softver neće instalirati pravilno.
 • Softver nije moguće instalirati ako računalo nije povezano s internetom.
 • Prethodne verzije ne mogu pravilno prikazati snimke s ovog fotoaparata. Osim toga, nije moguća obrada RAW slika s ovog fotoaparata.
 1. Preuzmite softver.

  • Spojite se računalom na internet i pristupite sljedećoj Canonovoj internetskoj stranici.

   https://cam.start.canon/

  • Odaberite svoju državu ili regiju i preuzmite softver.
  • Ovisno o softveru, možda ćete trebati unijeti serijski broj fotoaparata. Serijski broj nalazi se na donjoj strani fotoaparata.
  • Raspakirajte ga na računalu.

   • Za Windows

    Kliknite na prikazanu instalacijsku datoteku kako biste započeli instalaciju.

   • Za macOS

    Izradit će se i prikazati dmg datoteka. Pokrenite instalaciju na sljedeći način.

    1. Dvaput kliknite na dmg datoteku.

     • Na radnoj površini pojavit će se ikona pogona i instalacijska datoteka.

      Ako se instalacijska datoteka ne pojavi, dvaput kliknite na ikonu pogona kako bi se pojavila.

    2. Dvaput kliknite na instalacijsku datoteku.

     • Započinje instalacija.
 2. Za instalaciju softvera slijedite upute na zaslonu.

Upute za uporabu softvera (Software Instruction Manual, na engleskom jeziku)

Upute za uporabu softvera potražite na sljedećoj web stranici.