Kuvien poistaminen

Voit valita ja poistaa tarpeettomat kuvat joko yksitellen tai yhdessä erässä. Suojattuja kuvia () ei poisteta.

Huomio

 • Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista ennen kuvan poistamista, että et enää tarvitse sitä. Voit estää tärkeiden kuvien poistamisen vahingossa suojaamalla säilytettävät kuvat.

Kuvien poistaminen yksitellen

 1. Paina Toisto-painiketta.

 2. Valitse poistettava kuva.

  • Valitse poistettava kuva Pikavalitsin 1-valitsimella.
 3. Paina Poista-painiketta.

 4. Poista kuvat.

  JPEG-/HEIF-/RAW-kuvat tai videot

  • Valitse [Poista].

  RAW+JPEG-/RAW+HEIF-kuvat

  • Valitse vaihtoehto.
  • Kun kuvassa on äänimuistio, kuvan toiston aikana voi poistaa pelkästään äänimuistion valitsemalla [Poista äänimuistio].
  • Sarja [Nopea jatkuva kuvaus plus]-, [Nopea jatkuva kuvaus]- tai [Hidas jatkuva kuvaus]-kuvaustavalla otettuja kuvia poistetaan, kun valitset toiston aikana [Poista kohtaus ja kuva] -toiminnon.

Huomautus

 • Toiston aikana voit poistaa kuvia painamalla RATE/Äänimuistio-painiketta ().

Useiden yhdessä poistettavien kuvien valitseminen ([Valintamerkki])

Kun merkitset valintamerkin poistettaviin kuviin, voit poistaa kaikki valitut kuvat kerralla.

 1. Valitse [Toisto: Poista kuvat].

 2. Valitse [Valitse ja poista kuvat].

 3. Valitse kuva.

  • Valitse poistettava kuva Pikavalitsin 1-valitsinta kääntämällä ja paina sitten SET-painiketta.
  • Jos haluat valita lisää poistettavia kuvia, toista vaihe 3.
 4. Poista kuvat.

  • Paina Q (Pikavalinta)-painiketta ja valitse sitten [OK].

Poistettavan kuva-alueen määrittäminen

Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen ensimmäisen ja viimeisen kuvan ja poistaa kaikki määritetyt kuvat kerralla.

 1. Valitse [Valitse alue].

  • Valitse [Valitse alue] kohdassa [Toisto: Poista kuvat].
 2. Valitse kuva-alue.

  • Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
  • Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta). Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan välisellä alueella oleviin kuviin lisätään valintamerkki [Valintamerkki].
  • Jos haluat valita lisää poistettavia kuvia, toista vaihe 2.
 3. Paina Q (Pikavalinta)-painiketta.

 4. Poista kuvat.

  • Valitse [OK].

Kaikkien kansiossa tai kortissa olevien kuvien poistaminen

Voit poistaa kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.

 • Kun valitset [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin kuvat] kohdassa [Toisto: Poista kuvat], kaikki kansion tai kortin kuvat poistetaan.
 • Jos hakuehtoja on määritetty toiminnolla [Toisto: Aseta kuvien hakuehdot] (), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat].
 • Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki hakuehdoilla löydetyt kuvat poistetaan.

Huomautus

 • Jos haluat poistaa kaikki kuvat, myös suojatut, alusta kortti ().
 • Kuvien poistaminen valitsemalla [Kaikki muistikortin kuvat] koskee korttia, joka on valittu kohdassa [Asetus: Tallenn.+kortin/kansion val.] (joko kohdassa [ Tall./toisto] / [ Tall./toisto] tai [ Toisto] / [ Toisto]).