Kortin alustus

Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa.

Huomio

 • Kun kortti alustetaan, kaikki kortilla olevat kuvat ja tiedot poistetaan. Myös suojatut kuvat poistetaan. Varmista, ettei korttiin ole tallennettu mitään, minkä haluat säilyttää. Siirrä tarvittaessa kuvat ja tiedot tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ennen kortin alustamista.
 1. Valitse [Asetus: Alusta kortti].

 2. Valitse kortti.

  • [Kortti 1] tarkoittaa korttia 1 ja [Kortti 2] korttia 2.
  • Valitse kortti.
 3. Alusta kortti.

  • Valitse [OK].
  • Täydellinen alustus suoritetaan lisäämällä Poista-painikkeella valintamerkki [Valintamerkki] kohtaan [Täydellinen alustus] ja valitsemalla sitten [OK].

Vihjeitä Olosuhteet, jotka edellyttävät kortin alustamista

 • Kortti on uusi.
 • Kortti on alustettu eri kamerassa tai tietokoneessa.
 • Kortti on täynnä kuvia tai tietoja.
 • Korttivirhe tulee näkyviin ().

Täydellinen alustus

 • Tee täydellinen alustus, jos kortin kirjoitus- tai lukunopeus tuntuu hitaalta tai jos haluat poistaa kaikki tiedot kortilta.
 • Koska täydellinen alustus poistaa kaikki kortin tallennussektorit, se vie kauemmin kuin normaali alustus.
 • Täydellisen alustuksen voi peruuttaa sen aikana valitsemalla [Peruuta]. Tässäkin tapauksessa tavallinen alustus on suoritettu, ja voit käyttää korttia normaalisti.

Kortin tiedostomuodot

 • CFexpress-kortit on alustettu exFAT-muotoon.
 • SD-kortit on alustettu FAT16- tai FAT12-muotoon.
 • SDHC-kortit on alustettu FAT32-muotoon.
 • SDXC-kortit on alustettu exFAT-muotoon.
 • Yksittäiset exFAT-alustetuille korteille tallennetut videot tallennetaan yksittäisenä tiedostona (jakamatta niitä useiksi tiedostoiksi), vaikka niiden koko ylittäisi 4 Gt, jolloin valmis videotiedosto on kooltaan yli 4 Gt.

Huomio

 • Tällä kameralla alustettuja kortteja ei ehkä voi käyttää toisessa kamerassa. Huomaa myös, että exFAT-alustettuja kortteja ei ehkä tunnisteta joissakin tietokoneen käyttöjärjestelmissä tai kortinlukijoissa.
 • Tietojen poistaminen kortilta tai kortin alustaminen ei hävitä tietoja kokonaan. Muista tämä, kun myyt kortin tai heität sen pois. Jos heität muistikortin pois, suojaa henkilökohtaiset tietosi tarpeen mukaan esimerkiksi tuhoamalla kortti fyysisesti.

Huomautus

 • Kortin alustusnäytössä näkyvä kortin tallennustila voi olla pienempi kuin kortilla ilmoitettu tila.
 • Laitteessa käytetään exFAT-tekniikkaa, johon Microsoft on myöntänyt käyttöoikeuden.