Kuvien suojaaminen

Voit suojata tärkeät kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta.

Huomio

 • Jos alustat kortin (), myös suojatut kuvat poistetaan.

Huomautus

 • Kun kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla. Jos suojattu kuva halutaan poistaa, suojaus täytyy ensin peruuttaa.
 • Jos poistat kaikki kuvat kerralla (), vain suojatut kuvat jäävät jäljelle. Tämä on käytännöllistä, kun haluat poistaa kaikki tarpeettomat kuvat kerralla.
 • Äänimuistioita voi lisätä suojattuihin kuviin. Kun kuvassa on äänimuistio, siihen voi tallentaa lisä-äänimuistion.

Yksittäisten kuvien suojaaminen valikon kautta

 1. Valitse [Toisto: Suojaa kuvat].

 2. Valitse [Valitse kuvat].

 3. Valitse suojattava kuva.

  • Valitse suojattava kuva kääntämällä Pikavalitsin 1-valitsinta.
 4. Suojaa kuva.

  • Suojaa valittu kuva painamalla SET. Tämän jälkeen sen kohdalla näkyy [Suojaa]-kuvake (1) näytön yläreunassa.
  • Voit peruuttaa suojauksen ja poistaa [Suojaa]-kuvakkeen painamalla SET uudelleen.
  • Jos haluat suojata toisen kuvan, toista vaiheet 3 ja 4.

Huomautus

 • Toiston aikana voit suojata kuvia painamalla RATE/Äänimuistio-painiketta ().

Suojattavan kuva-alueen määrittäminen

Kun katsot kuvia luettelokuvanäytössä, voit määrittää alueen ensimmäisen ja viimeisen kuvan kaikille määritetyille suojattaville kuville kerralla.

 1. Valitse [Valitse alue].

  • Valitse [Valitse alue] kohdassa [Toisto: Suojaa kuvat].
 2. Valitse kuva-alue.

  • Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
  • Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta). Määritetyllä alueella olevat kuvat suojataan ja [Suojaa]-kuvake tulee näkyviin.
  • Jos haluat suojata toisen kuvan, toista vaihe 2.

Kaikkien kuvien suojaaminen kansiossa tai kortilla

Voit suojata kerralla kaikki kansion tai kortin kuvat.

 • Kun valitset [Kaikki kansion kuvat] tai [Kaikki muistikortin kuvat] kohdassa [Toisto: Suojaa kuvat], kaikki kansion tai kortin kuvat suojataan.
 • Voit peruuttaa suojauksen valitsemalla [Poista kansion kuvasuojaus] tai [Poista kortin kuvasuojaus].
 • Jos hakuehtoja on määritetty toiminnolla [Toisto: Aseta kuvien hakuehdot] (), näytöksi vaihtuu [Kaikki löyd. kuvat] ja [Poista kaikk. suoj].
 • Jos valitset [Kaikki löyd. kuvat], kaikki hakuehdoilla löydetyt kuvat suojataan.
 • Jos valitset [Poista kaikk. suoj], kaikkien suodatettujen kuvien suojaus poistetaan.

Huomautus

 • Kuvien suojaaminen tai suojauksen poisto valitsemalla [Kaikki muistikortin kuvat] tai [Poista kortin kuvasuojaus] koskee korttia, joka on valittu kohdassa [Asetus: Tallenn.+kortin/kansion val.] (joko kohdassa [ Tall./toisto] / [ Tall./toisto] tai [ Toisto] / [ Toisto]).