Kuvaaminen Speedlite-salamalla

EL-/EX-sarjan Speedlite-salamat EOS-kameroille

EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman (myydään erikseen) ominaisuuksia voi käyttää salamakuvaukseen tällä kameralla.

Ohjeita on EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman käyttöoppaassa.

 • Täsmäysnopeus

  Vaihtelee suljintilan mukaan.

  [Kuvaaminen: Suljintila] ‑asetus Täsmäysnopeus
  Mekaaninen 1/200 s tai hitaampi
  Elektr 1. verho 1/250 s tai hitaampi
 • Salaman valotuskorjaus

  Voit säätää välähdystehoa (salaman valotuskorjausta). Kun kuva on näytössä, paina Monitoimi-painiketta, valitse salaman valotuskorjauksen vaihtoehto Pikavalitsin-valitsimella ja aseta sitten salaman valotuskorjauksen määrä Päävalintakiekko-valitsimella.

 • Salamavalotuksen lukitus

  Tällä toiminnolla saavutat asianmukaisen salamavalotuksen kuvattavan kohteen tietyssä osassa. Suuntaa etsimen keskiosa kohteeseen, paina kameran AE-lukitus-painiketta, sommittele kuva ja ota kuva.

Huomio

 • Joitakin Speedlite-salamoita ei voi kiinnittää suoraan tähän kameraan. Lisätietoja on kohdassa Monitoiminen lisävarusteluisti.
 • [Kuvaaminen: Auto Lighting Optimizer/Kuvaaminen: Autom. valotuksen optimointi] () ‑asetuksen määrittäminen muuhun arvoon kuin [Pois] voi tehdä kuvista kirkkaita, vaikka matalampi salaman valotuskorjaus olisi määritetty tummempia kuvia varten.

Huomautus

 • Speedlite käyttää tarvittaessa ajoittaista tarkennuksen apuvaloa, jos automaattitarkennus on vaikeaa heikossa valossa.
 • Voit myös asettaa salamavalotuksen korjauksen kohdan [Kuvaaminen: Salamaohjaus] () kohdassa [Ulkoisen salaman asetus].
 • Kamera pystyy kytkemään tiettyihin Speedlite-salamayksikköihin virran automaattisesti, kun kamerassa on virta. Lisätietoja on tätä toimintoa tukevan Speedlite-salaman käyttöoppaassa.

Muut kuin EL-/EX-sarjan Canon Speedlite ‑salamat

 • Kun EZ-/E-/EG-/ML-/TL-sarjan Speedlite on määritetty A-TTL- tai TTL-automaattisalamatilaan, salama välähtää vain täydellä teholla.

  Määritä kameran kuvaustilaksi Käsisäätöinen valotus tai Aukon esivalinta ja säädä aukkoarvoa ennen kuvausta.

 • Kun käytät Speedlite-salamaa, jossa on manuaalinen salamatila, kuvaa käyttämällä manuaalista salamatilaa.

Muut kuin Canonin salamayksiköt

 • Täsmäysnopeus

  Muiden kuin Canonin kompaktien salamayksikköjen täsmäysnopeus vaihtelee suljintilan mukaan.

  [Kuvaaminen: Suljintila] ‑asetus Täsmäysnopeus
  Mekaaninen 1/200 s tai hitaampi
  Elektr 1. verho 1/250 s tai hitaampi

  Suurissa studiosalamoissa salaman kesto on pidempi kuin pienemmissä salamayksiköissä, ja se määräytyy mallin mukaan. Varmista ennen kuvausta, että salaman synkronointi on tehty oikein, ottamalla joitakin testikuvia täsmäysnopeudella noin 1/60–1/30 s.

Huomio

 • Laske sisäinen salama manuaalisesti ennen ulkoisen salamayksikön kiinnittämistä.
 • Kameran käyttäminen toisten valmistajien kameroiden vakio- tai lisävarustesalamayksikköjen kanssa aiheuttaa virhetoiminnon tai jopa vahingoittumisen vaaran.
 • Älä kiinnitä suurjännitesalamayksikköä kameran monitoimiseen lisävarusteluistiin. Se ei ehkä välähdä.