Manuaalinen valotuksen korjaus

Valotuksen korjaus voi kirkastaa (lisätä) tai tummentaa (alentaa) kameran normaalia valotusta.

Valotuksen korjausta voi käyttää tiloissa Joustava AE-esivalinta, Ohjelmoitu AE, Valotusajan esivalinta, Aukon esivalinta ja Käsisäätöinen valotus.

Lisätietoja valotuksen korjauksesta, kun sekä Käsisäätöinen valotus-tila että automaattinen ISO-herkkyys on asetettu, on kohdassa M: Käsisäätöinen valotus, ja Joustava AE-esivalinta-tilasta on tietoja kohdassa Fv: Joustava AE-esivalinta.

 1. Tarkista valotus.

  • Paina laukaisin puoliväliin ja tarkista valotustason ilmaisin.
 2. Määritä korjauksen määrä.

  Kirkkaampi kuva suuremmalla valotuksella

  Tummempi kuva alennetulla valotuksella

  • Aseta se katsomalla näyttöä ja kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta.
  • [Valotuksen korjaus]-kuvake näytetään ja se ilmaisee valotuksen korjauksen.
 3. Ota kuva.

  • Voit peruuttaa valotuksen korjauksen asettamalla valotustason [Valotustaso] normaalivalotuksen osoittimen kohtaan ([Normaalivalotuksen osoitin]).

Huomio

 • Jos [Kuvaaminen: Auto Lighting Optimizer/Kuvaaminen: Autom. valotuksen optimointi] () ‑asetuksena on jotain muuta kuin [Pois], kuva voi näyttää kirkkaalta, vaikka vähennetty valotuksen korjaus olisi määritetty tummempaa kuvaa varten.

Huomautus

 • Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun virtakytkin on asetettu asentoon Virta pois.