Stillkuvien ISO-herkkyyden asetukset

Määritä ISO-herkkyys (kuvakennon herkkyys valolle) ympäröivän valaistuksen mukaan. [Älykäs automaattikuvaus]-tilassa ISO-herkkyys määritetään automaattisesti.

Lisätietoja ISO-herkkyydestä videotallennuksessa on kohdassa ISO-herkkyys videotallennuksessa.

 1. Määritä ISO-herkkyys.

  • Kun kuva on näytössä, valitse asetus kääntämällä Pikavalitsin 2-kiekkoa.
  • ISO-herkkyys voidaan määrittää alueella ISO 100–51200 1/3 yksikön välein.
  • Määritä ISO-herkkyys automaattisesti valitsemalla [AUTO].
  • Lisätietoja automaattisen ISO-herkkyyden alueesta on kohdassa ISO-herkkyys (suositellun valotuksen osoitin) stillkuvien kuvauksessa.

ISO-herkkyyden ohje

 • Pienet ISO-herkkyydet vähentävät kuvan kohinaa, mutta saattavat lisätä kameran/kohteen tärähtämisen riskiä tai pienentää tarkennusaluetta (lyhyempi terävyysalue) joissakin kuvausolosuhteissa.
 • Suuret ISO-herkkyydet mahdollistavat kuvauksen heikossa valossa, suuremmalla tarkennusalueella (syvempi terävyysalue) ja pitemmällä salaman käyttöetäisyydellä, mutta saattavat lisätä kuvan kohinaa.

Huomautus

 • ISO-herkkyyden voi asettaa myös ISO-herkkyyskohdassa painamalla Monitoimi-painiketta, kun kuva näkyy näytössä.
 • Voidaan asettaa myös [ISO-herkkyys]-näytössä kohdassa [Kuvaaminen: KuvaaminenISO-herkkyysasetukset].
 • Voit laajentaa käytettävissä olevan ISO-herkkyysalueen L:stä (vastaa herkkyyttä ISO 50) H:hon (vastaa herkkyyttä ISO 102400) säätämällä [ISO-herkkyysalue]-asetusta kohdassa [Kuvaaminen: KuvaaminenISO-herkkyysasetukset] ().

Muistutus

 • Kuvan kohina (valopisteet tai viivat) ja epätasaiset värit voivat lisääntyä ja näkyvä erottelutarkkuus voi vähentyä H-asetuksella (vastaa herkkyyttä ISO 102400), koska kyse on laajennetusta ISO-herkkyydestä.
 • Koska L (vastaa herkkyyttä ISO 50) on laajennettu ISO-herkkyysasetus, dynaaminen alue on vakioasetusta kapeampi.
 • Jos [Kuvaaminen: Ensisijainen huippuvalotoisto] -asetukseksi valitaan [Päällä] tai [Parannettu] (), herkkyyttä L (vastaa herkkyyttä ISO 50), ISO 100/125/160 tai H (vastaa herkkyyttä ISO 102400) ei voi valita.
 • Jos kuvaat suurella ISO-herkkyydellä, korkeassa lämpötilassa, pitkällä valotuksella tai päällekkäisvalotuksella, kuvassa voi näkyä kohinaa (kuten rakeisuutta, vaaleita pisteitä ja viivoja) ja epäsäännöllisiä värejä tai värit saattavat muuttua.
 • Kun kuvaat olosuhteissa, joissa kuviin tulee erittäin paljon kohinaa (kuten suuren ISO-herkkyyden, korkean lämpötilan ja pitkän valotuksen yhdistelmässä), kuvat eivät ehkä tallennu oikein.
 • Jos käytät lähikuvauksessa suurta ISO-herkkyyttä ja salamaa, seurauksena voi olla ylivalottuminen.

ISO-herkkyysalue manuaalisesti määritettynä

Voit määrittää manuaalisen ISO-herkkyyden asetusalueen (vähimmäis- ja enimmäisrajat). Voit määrittää vähimmäisrajan välille L (vastaa herkkyyttä ISO 50) – ISO 51200 ja enimmäisrajan välille ISO 100 – H (vastaa herkkyyttä ISO 102400).

 1. Valitse [Kuvaaminen: KuvaaminenISO-herkkyysasetukset].

 2. Valitse [ISO-herkkyysalue].

 3. Aseta [Pienin].

  • Valitse [Pienin]-asetus ja paina sitten SET-painiketta.
  • Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten SET-painiketta.
 4. Aseta [Suurin].

  • Valitse [Suurin]-asetus ja paina sitten SET-painiketta.
  • Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten SET-painiketta.
 5. Valitse [OK].

ISO-herkkyysalue Automaattinen ISO -toiminnossa

Automaattisen ISO-herkkyysalueen automaattista ISO-herkkyyttä varten voi asettaa välille ISO 100–51200. Vähimmäisarvoksi voidaan asettaa ISO 100–25600 ja enimmäisarvoksi ISO 200–51200, 1 yksikön välein.

 1. Valitse [Autom. alue].

 2. Aseta [Pienin].

  • Valitse [Pienin]-asetus ja paina sitten SET-painiketta.
  • Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten SET-painiketta.
 3. Aseta [Suurin].

  • Valitse [Suurin]-asetus ja paina sitten SET-painiketta.
  • Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten SET-painiketta.
 4. Valitse [OK].

Huomautus

 • [Pienin]- ja [Suurin]-asetukset toimivat myös ISO-herkkyyden varmuussiirron vähimmäis- ja enimmäisnopeuksina ().

Automaattinen ISO -toiminnon lyhin valotusaika

Jotta valotusaikaa ei asetettaisi liian lyhyeksi automaattisesti, voit asettaa lyhimmän valotusajan Automaattinen ISO -toiminnolle.

Tämä on tehokasta [Ohjelmoitu AE]- ja [Aukon esivalinta]-tiloissa, kun kuvataan liikkuvia kohteita laajakulmaobjektiivilla, tai kun käytetään teleobjektiivia. Se voi myös vähentää kameran tärähtelyä ja kohteiden epäterävöitymistä.

 1. Valitse [Lyhin suljinaika].

 2. Määritä haluamasi lyhin valotusaika.

  Automaatt.

  • Jos valitset [Automaatt.], aseta ero vakionopeuteen kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta (kohti asetusta Hitaampi tai Nopeampi) ja paina sitten SET-painiketta.

  Manuaalinen

  • Jos valitset asetuksen [Manuaalinen], valitse valotusaika Päävalintakiekko-valitsimella ja paina sitten SET-painiketta.

Muistutus

 • Jos oikeaa valotusta ei saada [Autom. alue] -asetuksella määritetyllä suurimmalla ISO-herkkyydellä, käytetään [Lyhin suljinaika] -asetusta hitaampaa valotusta, jotta saadaan normaali valotustaso.
 • Tämä toiminto ei ole käytössä salamakuvauksessa.

Huomautus

 • Kun asetuksena on [Automaatt.(Normaali)], lyhin valotusaika on käänteinen objektiivin polttoväliin nähden. Yksi askel asetusten [Hitaampi] ja [Nopeampi] välillä vastaa yhtä valotusajan askelta.