Valinnaisten toimintojen asetukset

Voit mukauttaa kameran ominaisuuksia kuvausmieltymystesi mukaisiksi [Valinnaiset toiminnot]-välilehdellä. Asetukset, joita on muutettu oletusarvoista, näkyvät sinisinä.

C.Fn1

Valotusaskelten muuttaminen

Voit valita 1/2-aukon väliksi valotusajalle, aukkoarvolle, valotuksen korjaukselle, valotushaarukoinnille, salamavalotuksen korjaukselle ja salamavalotuksen haarukoinnille.

 • 1/3: 1/3 aukkoa

 • 1/2: 1/2 aukkoa

Huomautus

 • Kun asetuksena on [1/2 aukkoa] näyttö on seuraavanlainen.

ISO-herkkyyden muutos

Voit muuttaa manuaalisen ISO-herkkyyden asetuksen välin kokoaskeleksi.

 • 1/3: 1/3 aukon välein
 • 1/1: 1 aukon välein

Huomautus

 • Vaikka asetuksena on [1 aukon välein], ISO-herkkyys määritetään automaattisesti 1/3 yksikön välein, jos automaattinen ISO-herkkyys on käytössä.

Herkkyys mitt./Autom. ISO

Voit asettaa ISO-herkkyyden tilan mittausajastimen ajan päätyttyä tapauksissa, joissa kamera on säätänyt ISO-herkkyyttä mittauksen tai mittausajastimen aikana, kun automaattinen ISO-herkkyys toimii tilassa [Ohjelmoitu AE]/[Valotusajan esivalinta]/[Aukon esivalinta]/[Käsisäätöinen valotus]/[Aikavalotus].

 • Palauta Automaattinen mittauksen jälkeen: Palauta Autom. mitt. jälk.
 • Säilytä herkkyys mittauksen jälkeen: Säilytä herkkyys mitt. jälk.

Haarukoinnin autom. peruutus

Voit määrittää, että valotushaarukointi ja valkotasapainon haarukointi peruutetaan, kun virtakytkin käännetään asentoon Virta pois.

 • ON: Päällä
 • OFF: Pois

Haarukointijärjestys

Valotushaarukoinnin kuvausjärjestystä ja valkotasapainon haarukointijärjestystä voidaan muuttaa.

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
Valotushaarukointi Valkotasapainon haarukointi
B/A-suunta M/G-suunta
0: Normaali valotus 0: Normaali valkotasapaino 0: Normaali valkotasapaino
−: Alivalotus −: Sininen vahvistuu −: Magenta vahvistuu
+: Ylivalotus +: Keltainen vahvistuu +: Vihreä vahvistuu

Haarukoitavien kuvien määrä

Valotus- ja valkotasapainon haarukoinnilla otettavaa kuvamäärää voidaan muuttaa.

Kun [Haarukointijärjestys]-asetuksena on [0, -, +], haarukoidut kuvat otetaan oheisessa taulukossa esitetyllä tavalla.

 • 3: 3 kuvaa
 • 2: 2 kuvaa
 • 5: 5 kuvaa
 • 7: 7 kuvaa
(1 yksikön/askelen välein)
1. kuva 2. kuva 3. kuva 4. kuva 5. kuva 6. kuva 7. kuva
3: 3 kuvaa Normaali (0) –1 +1
2: 2 kuvaa Normaali (0) ±1
5: 5 kuvaa Normaali (0) –2 –1 +1 +2
7: 7 kuvaa Normaali (0) –3 –2 –1 +1 +2 +3

Huomautus

 • Jos [2 kuvaa] on asetettu, voit valita puolen + tai - asettaessasi valotuksen haarukointialuetta. Valkotasapainon haarukointi säätää jälkimmäistä kuvaa B/A- tai M/G-asteikolla.

Varmuussiirto

Jos kohteen kirkkaus muuttuu ja normaalia valotusta ei saavuteta automaattivalotusalueella, kamera muuttaa automaattisesti käsin valitun asetuksen, jotta normaalia valotusta voidaan käyttää. [Suljinaika/aukko]-asetusta käytetään [Valotusajan esivalinta]- tai [Aukon esivalinta]-tilassa. [ISO-herkkyys]-asetusta käytetään [Ohjelmoitu AE], [Valotusajan esivalinta]- tai [Aukon esivalinta]-tilassa.

 • OFF: Pois
 • Tv/Av: Suljinaika/aukko
 • ISO: ISO-herkkyys

Huomautus

 • Varmuussiirto ohittaa kaikki asetuksen [ISO-herkkyysalue] tai [Lyhin suljinaika] muutokset oletusasetuksista kohdassa [Kuvaaminen: KuvaaminenISO-herkkyysasetukset], jos normaali valotus ei ole mahdollista.
 • Varmuussiirron vähimmäis- ja enimmäisrajat ISO-herkkyyden kanssa määritetään asetuksella [Autom. alue] (). Jos käsin asetettu ISO-herkkyys kuitenkin ylittää [Autom. alue] -asetuksen, varmuussiirto muuttaa arvoa ylös- tai alaspäin käsin asetettuun ISO-herkkyyteen.
 • Varmuussiirto toimii tarvittaessa myös salamaa käytettäessä.

C.Fn2

Sama val.aika uud. aukolle

Suurin aukkoarvo saattaa pienentyä (alin f/-luku saattaa suurentua) [Käsisäätöinen valotus]-tilassa (käsisäätöinen valotus), kun ISO-herkkyys on asetettu manuaalisesti (paitsi automaattinen ISO-herkkyys), jos (1) vaihdat objektiivin, (2) liität jatkeen tai (3) käytät zoomobjektiivia, jossa on vaihtuva suurin aukko. Tämä toiminto estää vastaavan alivalotuksen säätämällä ISO-herkkyyden tai valotusajan (Tv-arvo) automaattisesti, jotta valotus pysyy samana kuin ennen toimia (1), (2) tai (3).

Kun [ISO-herkkyys/valotusaika] on käytössä, ISO-herkkyys säädetään automaattisesti ISO-herkkyysalueella. Jos valotusta ei voida säilyttää säätämällä ISO-herkkyyttä, valotusaika (Tv-arvo) säädetään automaattisesti.

 • OFF: Pois
 • ISO: ISO-herkkyys
 • ISO/Tv: ISO-herkkyys/valotusaika
 • Tv: Valotusaika

Muistutus

 • Ei reagoi suurennuksen aiheuttamiin tehollisen aukkoarvon muutoksiin, kun käytetään makro-objektiivia.
 • Ei voi tuottaa samaa valotusta kuin ennen toimenpidettä (1), (2) tai (3), jos [ISO-herkkyys] on asetettu eikä valotusta voida säilyttää [ISO-herkkyysalue] ‑asetuksen nopeudella.
 • Ei voi tuottaa samaa valotusta kuin ennen toimenpidettä (1), (2) tai (3), jos [Valotusaika] on asetettu eikä valotusta voida säilyttää [Valinnaiset toiminnot: Aseta valotusaika-alue] ‑asetuksen nopeudella.

Huomautus

 • Reagoi myös suurimman f/-luvun (pienin himmenninaukko) muutoksiin.
 • Alkuperäinen valotusasetus palautetaan, jos suoritat toimenpiteen (1), (2) tai (3), kun [ISO-herkkyys], [ISO-herkkyys/valotusaika] tai [Valotusaika] on asetettu, etkä säädä ISO-herkkyyttä, valotusaikaa tai aukkoarvoa ennen kameran palauttamista alkuperäiseen tilaan ennen toimenpidettä (1), (2) tai (3).
 • Valotusaika saattaa muuttua valotuksen säilyttämiseksi, jos ISO-herkkyys lisääntyy laajennetun ISO-herkkyyden alueelle, kun [ISO-herkkyys] on asetettu.

AE-luk.mittaus tark. jälk.

Voit määrittää kullekin mittaustavalle, lukitaanko valotus (AE-lukitus), kun kohteet on tarkennettu kertatarkennuksella. Valotus pysyy lukittuna (AE-lukitus), kun pidät laukaisinta painettuna puoliväliin. Valitse AE-lukituksen mittaustavat ja lisää valintamerkki [Tarkistus]. Tallenna asetus valitsemalla [OK].

Rajoita kuvaustiloja

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Rajoita kuvaustiloja].

 2. Valitse [Päällä].

 3. Paina Q (Pikavalinta)-painiketta.

 4. Valitse kuvaustila.

  • Valitse kuvaustila kääntämällä Pikavalitsin 1-valitsinta ja paina sitten SET-painiketta, joka lisää valintamerkin [Tarkistus].

Muistutus

 • Rajoitettujen kuvaustilojen asetuksia ei tallenneta tiloihin [Mukautettu kuvaustila 1], [Mukautettu kuvaustila 2] tai [Mukautettu kuvaustila 3].
 • [Älykäs automaattikuvaus] on käytettävissä vain, kun [Valinnaiset toiminnot: Rajoita kuvaustiloja] -asetus on [Päällä].
 • [Tarkistus]-merkkiä ei voi poistaa kaikista yhdeksästä tilasta samanaikaisesti.

Aseta valotusaika-alue

Voit määrittää valotusaika-alueen. [Joustava AE-esivalinta]-, [Valotusajan esivalinta]- tai [Käsisäätöinen valotus]-tilassa voit asettaa valotusajan manuaalisesti määrittämälläsi alueella. Tilassa [Ohjelmoitu AE] ja [Aukon esivalinta] tai [Joustava AE-esivalinta]-tilassa, kun valotusaika-asetus on [AUTO], valotusaika asetetaan automaattisesti määrittämällesi alueelle (paitsi videotallennuksessa). Tallenna asetus valitsemalla [OK].

 • Pisin aika

  Voidaan asettaa alueelle 30 sek.–1/4000 sek.

 • Lyhin aika

  Voidaan asettaa alueelle 1/8000 sek.–15 sek.

Aseta aukkoalue

Voit määrittää aukkoarvon alueen. [Joustava AE-esivalinta]-, [Aukon esivalinta]-, [Käsisäätöinen valotus]- tai [Aikavalotus]-tilassa voit asettaa aukkoarvon manuaalisesti määrittämälläsi alueella. Tilassa [Ohjelmoitu AE] ja [Valotusajan esivalinta] tai [Joustava AE-esivalinta]-tilassa, kun aukkoarvoasetus on [AUTO], aukkoarvo asetetaan automaattisesti määrittämällesi alueelle. Tallenna asetus valitsemalla [OK].

 • Suurin aukko

  Voidaan asettaa alueelle f/1.0–f/64.

 • Pienin aukko

  Voidaan asettaa alueelle f/91–f/1.4.

Huomautus

 • Käytettävissä oleva aukkoarvon alue vaihtelee objektiivin pienimmän ja suurimman aukkoarvon mukaan.

C.Fn3

Valitsimen kääntösuunta Tv/Av

Valitsimen kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoarvoa varten voidaan kääntää päinvastaiseksi.

Kääntää Päävalintakiekko-, Pikavalitsin 1- ja Pikavalitsin 2-kiekon kääntösuunnan [Käsisäätöinen valotus]-kuvaustilassa ja vain Päävalintakiekko-kiekon kääntösuunnan muissa kuvaustiloissa. Pikavalitsin 1- ja Pikavalitsin 2-kiekon suunta [Käsisäätöinen valotus]-tilassa vastaa valotuksen korjauksen suuntaa Pikavalitsin 1- ja Pikavalitsin 2-kiekolla tiloissa [Ohjelmoitu AE], [Valotusajan esivalinta] ja [Aukon esivalinta].

 • Normaali: Normaali
 • Päinvastainen: Päinvastainen

Säätörenkaan kiertäminen

RF-objektiivin ja kiinnityssovittimen kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoarvoa varten voidaan kääntää päinvastaiseksi.

 • Normaali: Normaali
 • Päinvastainen: Päinvastainen

Mukauta painikkeita

Voit määrittää usein käytetyt toiminnot kameran painikkeisiin, joita sinun on helppo käyttää. Samaan painikkeeseen voidaan määrittää eri toiminnot stillkuvien kuvausta ja videokuvausta varten.

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita].

 2. Valitse kameran säädin.

 3. Valitse määritettävä toiminto.

  • Aseta se painamalla SET-painiketta.
  • Voit määrittää edistyneet toiminnot, joiden kohdalla on [INFO] näytön vasemmassa alakulmassa, painamalla INFO-painiketta.

Huomautus

 • Huomaa, että [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita] -asetuksia ei nollata, vaikka valitsisit [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot]. Voit nollata asetukset valitsemalla [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].

Toiminnot, jotka voidaan mukauttaa

Automaattitarkennus

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike MODE-painike AF-ON AE-lukituspainike Tarkennuspisteen painike Valotuksen simulointi (syväterävyyden tarkistuksen aikana) Objektiivipainike Monitoimipainike LCD-paneelin valaisupainike Asetuspainike Monitoimiohjain
Mittaus ja AF-käynnistys
Mittaus ja tarkennus
AF-pysäytys
AF-pysäytys
AF-pisteen valinta
Tarkennuspisteen valinta
AF-pisteen suora valinta
AF-pisteen suora valinta
Aseta AF-piste keskelle
Aseta AF-piste keskelle
Vaihto rekisteröityyn automaattitarkennustoimintoon
Vaihto rekister. tark.toim.*1
Suora tarkennusmenetelmän valinta
Suora AF-menetelmän valinta*1
Kertatarkennus / jatkuva tarkennus
Kertatark. Nuoli (vasen/oikea) Jatkuva tark.*1
Silmäntunnistus-AF
Silmäntunnistus-AF*1
Kosketustarkennus
Kosketustark.
Silmäntunnistus
Silmäntunnistus
Korostus
Korostus
Tarkennusopas
Tarkennusopas
Hidas jatkuva kuvaus
Kuvaustaajuus*1

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

Valotuksen korjaus

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike MODE-painike AF-ON AE-lukituspainike Tarkennuspisteen painike Valotuksen simulointi (syväterävyyden tarkistuksen aikana) Objektiivipainike Monitoimipainike LCD-paneelin valaisupainike Asetuspainike Monitoimiohjain
AE-lukitus / AF-pysäytys
AE-lukitus/AF-pysäytys
Arvioiva mittaus
Mittauksen aloitus
AE-lukitus *3
AE-lukitus
AE-lukitus (pito)
Valotuksen lukitus (pito)
AE-lukitus (painikkeella)
AE-lukitus (painikkeella)*1
AE-lukitus / salamavalotuksen lukitus *4
AE/salamaval. lukitus*1
Valotuksen korjaus (paina painiketta, käännä päävalintakiekkoa)
Val. korj.(paina, käännä Päävalintakiekko)
Aseta ISO-herkkyys (paina painiketta, käännä päävalintakiekkoa)
Aseta herkk. (paina,käännä Päävalintakiekko)
Salamavalotuksen lukitus
Salamaval. lukitus*1

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

3: Käytettävissä videotallennuksessa

4: Oletus stillkuvien kuvauksessa.

Kuva

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike MODE-painike AF-ON AE-lukituspainike Tarkennuspisteen painike Valotuksen simulointi (syväterävyyden tarkistuksen aikana) Objektiivipainike Monitoimipainike LCD-paneelin valaisupainike Asetuspainike Monitoimiohjain
Kuvan laatu
Kuvanlaatu*1
Nopea kuvanlaatuasetus
Nopea kuvanlaatuasetus*1
Nopea kuvanlaatu (pito)
Nopea kuvanlaatu (pito)*1
Kuvasuhdeasetukset
KuvaaminenRajaus/kuvasuhde
Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi)
Auto Lighting Optimizer/Autom. valotuksen optimointi
Kuva-asetusten valitseminen
Kuvatyyli
Suojaa
Suojaa
Oma valikko
Luokitus
Tallennustoiminto ja kortin/kansion valinta
Tallenn.+kortin/kansion val.

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

Videot

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike MODE-painike AF-ON AE-lukituspainike Tarkennuspisteen painike Valotuksen simulointi (syväterävyyden tarkistuksen aikana) Objektiivipainike Monitoimipainike LCD-paneelin valaisupainike SET-painike Monitoimiohjain
Seeprakuvio
Seeprakuvio*2
Videot
Videotallennus
Keskeytä videon servotarkennus
Keskeytä videon servotarkennus
Videozoom (teleobjektiiviin)
Elokuvazoom (tele)*2
(On käytössä, kun käytössä on yhteensopiva digitaalinen elokuvaobjektiivi)*5
Videozoom (laajakuvaan)
Elokuvazoom (laajak.)*2
(On käytössä, kun käytössä on yhteensopiva digitaalinen elokuvaobjektiivi)*5

2: Ei voi määrittää stillkuvien kuvauksessa käytettäväksi toiminnoksi.

5: Tarkista digitaalisten elokuvaobjektiivien käyttöön liittyvät rajoitukset Canonin verkkosivuilta.

Toiminnot

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike MODE-painike AF-ON AE-lukituspainike Tarkennuspisteen painike Valotuksen simulointi (syväterävyyden tarkistuksen aikana) Objektiivipainike Monitoimipainike LCD-paneelin valaisupainike Asetuspainike Monitoimiohjain
Ulkoisen salaman toimintojen asetukset
Salamatoimintojen asetukset*1
Valitsimen toimintoasetukset
Valitsimen toimintoasetukset
LCD-paneelin valaisu / näytön tietojen vaihtaminen
Lyhyt painallus: Näytön taustav.
Pitkä pain.: Näytön tiet. vaihto
Näytön tietojen vaihtaminen / LCD-paneelin valaisu
Lyhyt pain.: Näytön tiet. vaihto
Pitkä painallus: Näytön taustav.
LCD-paneelin valaisu
Näytön taustavalo
Näytön tietojen vaihtaminen
Näytön tietojen vaihtaminen
MODE
Kuvaustapa-asetukset
Mukautetut kuvaustilat
Vaihda mukaut. kuvaustilaan
Stillkuva/video -vaihto
Stillkuva ←→ video -vaihto
Syväterävyyden tarkistus *4
Syväterävyyden tarkistus*1
Nollaa valittu kohde Fv-tilassa
Nollaa valittu kohde Fv-tilassa*1
Nollaa Tv/Av/valotus/ISO Fv-tilassa
Nollaa Tv/Av/Valotuksen korjaus/ISO Fv-tilassa*1
Pikavalintanäyttö
Pikavalintanäyttö
Suurenna tai pienennä
Suurenna/pienennä
Toisto
Kuvan toisto
Suurenna kuvia toiston aikana
Suurenna kuvia toiston aikana
Rekisteröi/hae kuvaustoiminto
Rekisteröi/hae kuvaustoim.*1
MENU
Valikkonäyttö
Kosketuslaukaisin: Päällä
Kosketuslaukaisin*1
Luo kansio
Luo kansio*1
Maksimoi näytön kirkkaus (tilapäinen)
Maksimoi näytön kirkkaus (tilap.)
Näyttö pois
Näyttö pois
Vaihto etsimen/näytön välillä
Vaihto etsimen/näytön välillä
Ekotila
Ekotila
Langattomat toiminnot
Wi-Fi-toiminto
Ei toimintoa (pois) *3
Ei toimintoa (pois)

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

3: Käytettävissä videotallennuksessa

4: Oletus stillkuvien kuvauksessa.

Huomautus

 • [Objektiivipainike]: AF-painike Image Stabilizer (Kuvanvakain) -toiminnolla varustetuissa superteleobjektiiveissa.

Mukauta valitsimia

Usein käytetyt toiminnot voi määrittää Päävalintakiekko-/Pikavalitsin 1-/Pikavalitsin 2-/Säätörengas-kiekkoon.

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia].

 2. Valitse kameran säädin.

 3. Valitse määritettävä toiminto.

  • Aseta se painamalla SET-painiketta.
  • Voit määrittää edistyneet toiminnot, joiden kohdalla on [INFO] näytön vasemmassa alakulmassa, painamalla INFO-painiketta.

Huomautus

 • Huomaa, että [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia] -asetuksia ei nollata, vaikka valitsisit [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot]. Voit nollata asetukset valitsemalla [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].

Kiekoille käytettävät toiminnot

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Päävalintakiekko Pikavalitsin 2 Pikavalitsin 1 Säätörengas
Valitse tarkennusmenetelmä Valitse tarkenn.menetelmä
AF-pisteen suora valinta AF-pisteen suora valinta
Tarkennusmenetelmä (mittarin painiketta painettaessa) Tarkenn.menetelmä (mittarin pain)
Muuta valotusaikaa Muuta valotusaikaa
Muuta aukkoarvoa Muuta aukkoarvoa
Valotuksen korjaus Valotuksen korjaus
ISO Aseta ISO-herkkyys
Muuta valotusaikaa (mittarin painiketta painettaessa) Muuta val.aikaa (mittarin pain.)
Muuta aukkoarvoa (mittarin painiketta painettaessa) Muuta aukkoa (mittarin painike)
Valotuksen korjaus (paina painiketta, käännä päävalintakiekkoa) Valotuksen korj. (mittarin pain)
Aseta ISO-herkkyys (paina painiketta, käännä päävalintakiekkoa) Aseta ISO-herkk. (mittarin pain)
Salaman valotuskorjaus (mittarin painiketta painettaessa) Salamaval korjaus (mittarin pain)
Valotusaika-asetus M-tilassa Suljinaika-asetus M-tilassa
Aukkoarvon asetus M-tilassa Aukkoasetus M-tilassa
Valkotasapainon valinta Valkotasapainon valinta
Valitse värilämpötila Valitse värilämpötila
Kuva-asetusten valitseminen Kuvatyyli
Valitse valkotasapaino (mittarin painiketta painettaessa) Valitse WB (mittarin pain)
Värilämpötila (mittarin painiketta painettaessa) Värilämpötila (mittarin pain)
Valitse kuva-asetukset (mittarin painiketta painettaessa) Valitse t Kuvatyyli (mittarin pain)
Ei toimintoa (pois) Ei toimintoa (pois)

Huomautus

 • Päävalintakiekko- ja Pikavalitsin 2-kiekon toimintaa ei voi mukauttaa [Joustava AE-esivalinta]-tilassa.
 • Säätörengas: RF-objektiivien ja kiinnityssovittimen säätörengas.

Nollaa mukautetut asetukset

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].

 2. Valitse [OK].

  • [Mukauta painikkeita] ja [Mukauta valitsimia] palautetaan oletusarvoihin.

C.Fn4

Lisää rajaustiedot

Rajaustietojen lisääminen näyttää pystysuorat viivat kuvauksessa asetetun kuvasuhteen mukaan, niin että voit sommitella kuvat samalla tavalla kuin kuvattaessa keskisuurten tai suurten filmikokojen kameralla (6×6 cm jne.).

Kun otat kuvan, kortille tallennettuja kuvia ei rajata, vaan kamera lisää kuvasuhteen tiedot kuviin, jotka sitten rajataan Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).

Voit tuoda kuvat tietokoneen Digital Photo Professional -ohjelmistoon ja rajata ne helposti kuvaushetkellä valitun kuvasuhteen mukaan.

 • OFF: Pois
 • 6:6: Kuvasuhde 6:6
 • 3:4: Kuvasuhde 3:4
 • 4:5: Kuvasuhde 4:5
 • 6:7: Kuvasuhde 6:7
 • 5:6: Kuvasuhde 10:12
 • 5:7: Kuvasuhde 5:7

Muistutus

 • Rajaustiedot voidaan lisätä vain, kun [Kuvaaminen: KuvaaminenRajaus/kuvasuhde] -asetus on [Koko ruutu].
 • JPEG- tai HEIF-kuvia ei tallenneta rajatussa koossa, jos käsittelet rajaustietoja sisältäviä RAW-kuvia kamerassa (). Tässä tapauksessa RAW-käsittely tuottaa JPEG- tai HEIF-kuvan, jossa on rajaustiedot.

Huomautus

 • Näytössä näytetään määritetyn kuvasuhteen osoittavat pystysuorat viivat.

Äänen pakkaus

Asettaa videotallennuksen äänen pakkauksen. [Pois] mahdollistaa paremman äänenlaadun kuin pakattu ääni, mutta tiedostokoko on suurempi.

 • ON: Päällä
 • OFF: Pois

Muistutus

 • Kun muokataan [Pois]-asetuksella tallennettua videotiedostoa ja video tallennetaan pakattuna, myös ääni pakataan.
 • Ääni pakataan [Älykäs automaattikuvaus]-tilassa, vaikka asetuksena on [Pois], kun [Videon tall.laatu] ‑asetuksena on Full HD29,97 kuvaa/sIPB (kevyt) (NTSC) tai Full HD25,00 kuvaa/sIPB (kevyt) (PAL).

Poiston oletusasetus

Voit määrittää, mikä toiminto on valittu oletuksena Poista-valikossa (), joka avataan painamalla Poista-painiketta kuvan toiston aikana tai heti kuvauksen jälkeen esikatselussa.

Kun asetat jonkin muun asetuksen kuin [Peruuta], voit poistaa kuvia nopeasti painamalla SET-painiketta.

 • Peruuta: [Peruuta] valittu
 • Poista: [Poista] valittu
 • RAW: [PoistaRAW] valittu
 • J/H: [Poista ei-RAW] valittu

Muistutus

 • Ole varovainen, ettet poista kuvia vahingossa, kun jotain muuta kuin [Peruuta] on valittu.

Ota kuva ilman objektiivia

Voit määrittää, onko stillkuvien tai videon kuvaaminen ilman objektiivia mahdollista.

 • OFF: Pois
 • ON: Päällä

Objektiivi sisään sammut.

Voit määrittää, vedetäänkö STM-objektiivi (kuten EF40mm f/2.8 STM) sisään automaattisesti, kun kameran virtakytkin asetetaan asentoon Virta pois.

 • ON: Päällä
 • OFF: Pois

Muistutus

 • Kun automaattinen virrankatkaisu on käytössä, objektiivi ei vetäydy sisään automaattisesti asetuksesta riippumatta.
 • Varmista ennen objektiivin irrottamista, että se on vetäytynyt sisään.

Huomautus

 • Kun asetuksena on [Päällä], tämä toiminto toimii objektiivin tarkennustavan valintakytkimen asetuksesta (AF tai MF) riippumatta.

Lisää IPTC-tiedot

Kun tallennat IPTC (International Press Telecommunications Council) -tiedot kameraan EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma), voit tallentaa (lisätä) nämä tiedot JPEG/HEIF/RAW-stillkuviin kuvauksen aikana. Tämä on hyödyllistä tiedostojen hallinnassa ja muissa tehtävissä, joissa käytetään IPTC-tietoja.

Ohjeita IPTC-tietojen tallentamisesta kameraan ja tarkkoja tietoja tallennettavista tiedoista on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.

 • OFF: Pois
 • ON: Päällä

Muistutus

 • IPTC-tietoja ei lisätä videotallennuksessa.

Huomautus

 • Toiston aikana voit tarkastaa, onko IPTC-tiedot lisätty.
 • Voit tarkistaa kuvien IPTC-tiedot Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
 • Kameraan tallennettuja IPTC-tietoja ei poisteta, jos valitset [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot] (), mutta asetukseksi muutetaan [Pois].

C.Fn5

Nollaa C.Fn-toiminnot

Selecting [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot] -toiminnon valitseminen nollaa kaikki valinnaisten toimintojen asetukset paitsi [Mukauta painikkeita] ja [Mukauta valitsimia].

Huomautus

 • [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot] -toiminto ei nollaa kohdissa [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita] ja [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia] määritettyjä asetuksia. Voit nollata asetukset valitsemalla [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset]. Huomaa, että vaikka asetuksella [Valinnaiset toiminnot: Lisää IPTC-tiedot] lisätyt tiedot säilytetään, asetukseksi vaihtuu [Pois].