Lisätietoja

Tässä luvussa kuvataan salamajärjestelmä ja vastataan usein esitettyihin kysymyksiin.