Piltide edastamine arvutisse

Edastatud pildid salvestatakse arvutisse kausta [Pictures/Pildid] (Windows) või [Pictures/Pildid] (macOS) võttekuupäeva alusel. Pärast edastamist käivitub Digital Photo Professional 4 (DPP) (kui see on installitud) ning kuvab edastatud pilte.

Hoiatus

 • Videote importimine kestab kauem, sest failid on suuremad.

Märkus

 • Pärast pildiedastust käivitatavat programmi saab muuta eelistuste vahekaardilt [Linked Software/Seotud tarkvara] ().
 • Eelistuste vahekaardilt [Destination Folder/Sihtkaust] () on võimalik muuta piltide automaatse edastamise või distantsvõtete piltide sihtkohta.
 • Rakenduse Digital Photo Professional 4 saab laadida alla Canoni veebisaidilt.

Piltide hulgiedastamine

 1. Klõpsake [Download images to computer/Laadi pildid arvutisse].

 2. Klõpsake [Settings/Määrangud].

 3. Valige pildiedastuse tingimus ning klõpsake [OK].

 4. Klõpsake [Start automatic download/Käivita automaatne allalaadimine].

  DPP põhiaken

  • DPP kasutamise juhised leiate rakenduse Digital Photo Professional 4 kasutusjuhendist.

Valitud piltide edastamine

 1. Klõpsake [Select and download/Vali ja laadi alla].

 2. Valige pildivaaturiaknas pilt.

  Pildivaaturiaken

  • Valige edastatavate piltide juures märkeruut.
  • Samuti saate valida hiirega mitu pilti.

  Märkus

  • Pisipiltide sortimisjärjekorra muutmiseks klõpsake [Sordi].
  • Piltide filtreerimiseks erinevate tingimuste alusel klõpsake [Tingimuse valimine], et saaksite valida edastatavad pildid.
  • Pisipiltidel kuvatava info valimiseks klõpsake [Info]. [Date/time / Kuupäev/kellaaeg] valimisel kuvatakse faili loomise kuupäev ja kellaaeg.
  • Valitud ja mittevalitud oleku vahel vahetamiseks klõpsake [Vaheta].
  • Ainult valitud piltide kuvamiseks klõpsake [Ainult valitud].
  • Piltide filtreerimiseks faili loomiskuupäeva alusel klõpsake [Kuupäeva filter].
  • Loendivaatesse lülitumiseks klõpsake [Loendivaade].
   Pisipiltide vaatesse naasmiseks klõpsake [Pisipiltide vaade].
  • Loendivaates klõpsake veerupäisel, et sortida selle alusel. Sortimine [Folder/Kaust] alusel on võrdväärne sortimisega funktsiooniga [Sordi] pisipiltide vaates.
 3. Klõpsake [Download/Laadi alla].

 4. Määrake sihtkoht, seejärel klõpsake [OK].

  Piltide allalaadimise dialoogiboks

  1. Kuvab sihtkohta arvutis
  2. Määrake sihtkoht
  • Kuvatakse dialoogiboks [Save File/Faili salvestamine] ning EU hakkab edastama faile arvutisse.
  • Edastatud pildid kuvatakse aknas [Quick Preview/Kiire eelvaade].

   Kiire eelvaate aken

  • Võimaldab kontrollida edastatavaid pilte kiirelt. Vajadusel saate akna suurust muuta.
  • Põhiaknale lülitumiseks klõpsake pildivaaturiaknas [Main Window/Põhiaken].

Märkus

 • Kaarte, millelt pilte edastatakse, saab lähtestada, klõpsates vaaturiaknas nupule [Format/Vorminda] (välja avatud kaamera EOS R5 C puhul).
 • Punktis 2 all saate valida mitu järjestikust pilti korraga. Klõpsake esimest edastatavat pilti, hoidke all klahvi Shift/Tõst ning klõpsake viimast edastatavat pilti, mille järel kuvatakse ([Märkeruudu nupp 2]).
  Tähistatud piltide valimiseks klõpsake [Märkeruudu nupp 1].
 • Lisateavet pildivaaturiakna kohta leiate lõigust Pildivaaturiakna funktsioonid.
 • HDR-keskkondades kuvatakse kaamera HDR-PQ-reĹžiimiga jäädvustatud pildid aknas [Quick Preview/Kiire eelvaade] 10-bitiste HDR PQ-piltidena (Windows). Lisateavet HDR-keskkondade kohta leiate lõigust HDR PQ määrangud.