Paberikassetti asetamine

 1. Avage kaaned.

  • Kassetil on kaks kihti kaasi. Kõigepealt avage väline kaas (①) ning seejärel seesmine kaas (②).
 2. Lisage paberit.

  • Eemaldage paberikasseti paber kotist, eemaldage paberi juurest kõik kaitselehed ning asetage kõik paberilehed (18 lehte) paberikassetti.
  • 19 või rohkema lehe asetamine võib vigastada printerit või põhjustada tõrkeid.
  • Hoidke paberit näidatud viisil ning asetage läikiva küljega üleval.
  • Ärge puudutage läikivat prindipinda.
  • Kui prindite postkaardiformaadis paberile, siis eemaldage enne paberi asetamist L-formaadis paberi adapter (kui see on ühendatud).
  • Kui prindite postkaardiformaadis koos templikohaga, siis asetage paber nii, et templiala jääks näidatud suunas.
 3. Sulgege seesmine kaas.

  • Sulgege seesmine kaas, kuni see klõpsatab oma kohale.
  • Jätke väline kaas printimisel avatuks.
 4. Sulgege paberikassetipesa kaas.

 5. Sisestage paberikassett.

  • Kontrollige, et väline kaas oleks avatud ning sisestage paberikassett täies ulatuses pessa. (See nihkub umbes 2 cm ulatuses pessa.)

Paberi lisamine

 • Kui sõnum annab teada, et paber lõppes otsa, siis eemaldage paberikassett ilma toidet välja lülitamata.
 • Lisage kassetti paberit ning sisestage kassett tagasi SELPHY printerisse ().

Ettevaatust

 • Ärge tehke kunagi järgmisi toiminguid. See võib vigastada printerit või põhjustada tõrkeid.
  • Paberi asetamine tagurpidi, nii et läikiv külg ja tagakülg on ümberpööratud.
  • Paberi painutamine või eraldamine perforeeritud osadest enne printimist.
  • Paberi kasutamine, mille pealmine kleebisekiht on lahti koorumas või osaliselt ära tõmmatud.
  • Enne printimist paberile kirjutamine.
  • Paberi uuesti kasutamine, näiteks printimine tühjadele aladele ()
 • Ärge puudutage paberikasseti vedrusid. Vedrude kogemata painutamine võib takistada korrektset paberisöötu.
 • Arvestage, et üks vedru asub kaardiformaadis paberikassettide ülaosa keskel.
 • Vältige paberi läikiva prindikülje puudutamist või hõõrumist. Ärge käsitsege paberit märgade kätega ning hoidke paberit tolmuvabana. Mustus või niiskus võivad põhjustada triipe, halvendada prindikvaliteeti või vigastada printerit ().