Veaotsing

Toimingud veateadete puhul

Lahendage kõik kaamera ekraanil kuvatavad vead nende lahenduskäikude ja näidete abil. Vea tekkimisel vilgub kaamera signaaltuli Võrk ning vedelkristalltablool kuvatakse vea numbrit. Vea üksikasjade kontrollimiseks avage menüü [Andmesidefunktsioonid: Network settings/Andmesidefunktsioonid: Võrgumäärangud] → [Error description/Vea kirjeldus].

Vastavasse jaotisse liikumiseks klõpsake järgmistel veanumbritel.

11 12
21 22 23
41 43 44 45 46 48
61 62 64 65
71 72 73
81
91
121 125 127
130 131 132 134 135

11: Connection target not found (Ühenduse sihtkohta ei leitud)

 • Kas [Smartphone/Nutitelefon] puhul rakendus Camera Connect toimib?

  • Looge ühendus rakenduse Camera Connect abil ().
 • Kas [EOS Utility] puhul rakendus EOS Utility toimib?

  • Käivitage EOS Utility ja proovige uuesti ühendada ().
 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama krüpteerimisvõtit?

  • See viga tekib siis, kui krüpteerimisvõtmed ei ühildu ning autentimise meetodiks on [Open system/Avatud süsteem].

   Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise krüpteerimisvõti ().

12: Connection target not found (Ühenduse sihtkohta ei leitud)

 • Kas sihtseade ja pääsupunkt on lülitatud sisse?

  • Lülitage sihtseade ja pääsupunkti sisse, seejärel oodake hetk. Kui ühendust ei saa jätkuvalt luua, siis viige uuesti läbi ühenduse loomise toiminguid.

21: No address assigned by DHCP server (DHCP-server pole aadressi määranud)

Mida kontrollida kaameras

 • Kaameras on IP-aadressi määranguks seatud [Auto setting/Automaatne määramine]. Kas see on õige määrang?

  • Kui DHCP-serverit ei kasutata, siis seadistage määrang pärast IP-aadressi määramist kaameras olekusse [Manual setting/Käsitsi määramine] ().

Mida kontrollida DHCP-serveris

 • Kas DHCP-serveri toide on lülitatud sisse?

  • Lülitage DHCP-server sisse.
 • Kas DHCP-serveris on määratud piisavalt aadresse seadmetele sidumiseks?

  • Suurendage võimalike aadresside arvu DHCP-serveris.
  • Kasutatavate DHCP-serveri aadresside arvu vähendamiseks eemaldage võrgust seadmed, mida te ei kasuta.
 • Kas DHCP-server toimib korrektselt?

  • Kontrollige DHCP-serveri määranguid ning veenduge, et see toimib DHCP-serverina.
  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt, kas DHCP-server on saadaval.

Mida kontrollida võrgus

 • Kas kasutatavas võrgus on marsruuter või sarnane seade, mis toimib lüüsina?

  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt võrgulüüsi aadress ning määrake see kaameras (, ).
  • Kontrollige, et lüüsi aadressi määrang on sisestatud õigesti kõikides võrguseadmetes, k.a kaamera.

Märkus

 • Reageerimine veateadetele 21–23

 • Kui proovite lahendada veateateid numbritega 21–23, siis kontrollige ka järgmisi punkte.

  Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama parooli?

  • See viga tekib siis, kui paroolid ei ühildu ning autentimise meetodiks on määratud [Open system/Avatud süsteem]. Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise parool ().

22: No response from DNS server (DNS-server ei vasta)

Mida kontrollida kaameras

 • Kaameras on DNS-aadressi määranguks seatud [Manual setting/Käsitsi määramine]. Kas see on õige määrang?

  • Kui DNS-serverit ei kasutata, siis määrake kaamera DNS-aadressi määrang olekusse [Disable/Keela] ().
 • Kas kaameras vastab DNS-serveri IP-aadress tegelikule serveri aadressile?

  • Seadistage kaameras olev IP-aadress vastama DNS-serveri tegelikule aadressile (, ).

Mida kontrollida DNS-serveris

 • Kas DNS-serveri toide on lülitatud sisse?

  • Lülitage DNS-server sisse.
 • Kas DNS-serveri määrangud on IP-aadresside ja vastavate nimede jaoks õiged?

  • Kontrollige DNS-serveris, et IP-aadressid ning vastavad nimed oleks õigesti sisestatud.
 • Kas DNS-server toimib korrektselt?

  • Kontrollige DNS-serveri määranguid ning veenduge, et see toimib korrektselt DNS-serverina.
  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt, kas DNS-server on saadaval.

Mida kontrollida võrgus

 • Kas kasutatavas võrgus on marsruuter või sarnane seade, mis toimib lüüsina?

  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt võrgulüüsi aadress ning määrake see kaameras (, ).
  • Kontrollige, et lüüsi aadressi määrang on sisestatud õigesti kõikides võrguseadmetes, k.a kaamera.

23: Device with same IP address exists on selected network (Valitud võrgus on sama IP-aadressiga seade)

 • Kas kaamera võrgus kasutab teine seade sama IP-aadessi kui kaamera?

  • Muutke kaamera IP-aadressi, et vältida võrgus kahe samasuguse aadressi kasutamist. Samuti võite muuta teise seadme IP-aadressi, millel on sama aadress.
  • Kui DHCP-serverit kasutavas võrgukeskkonnas on kaamera IP-aadress seatud määranguga [Manual setting/Käsitsi määramine], siis muutke määranguks [Auto setting/Automaatne määramine] ().

41: Cannot connect to FTP server (FTP-serveriga ei õnnestu ühendust luua)

Mida kontrollida kaameras

 • Kaamera puhverserveri määrang on olekus [Enable/Luba]. Kas see on õige määrang?

  • Kui puhverserverit ei kasutata, siis määrake kaamera puhverserveri määrang olekusse [Disable/Keela] ().
 • Kas kaamera määrangud [Address setting/Aadressimäärang] ja [Port No./Pordi number] ühtivad vastavate puhverserveri määrangutega?

  • Seadistage kaamera puhverserveri aadress ja pordi number ühtima puhverserveri vastavate määrangutega ().
 • Kas kaamera puhverserveri määrangud on õigesti DNS-serveris määratud?

  • Kontrollige, et puhverserveri [Address/Aadress] oleks õigesti DNS-serveris määratud.
 • Kas kaameras vastab FTP-serveri IP-aadress tegelikule serveri aadressile?

  • Seadistage kaameras olev IP-aadress vastama FTP-serveri tegelikule aadressile ().
 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad autentimiseks sama krüpteerimisvõtit?

  • See viga tekib siis, kui krüpteerimisvõtmed ei ühildu ning autentimise meetodiks on [Open system/Avatud süsteem].

   Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige autentimise krüpteerimisvõti ().

 • Kas kaameras vastab FTP-serveri [Port number setting/Pordinumbri määrang] FTP-serveri tegelikule pordi numbrile?

  • Seadistage sama pordi number (tavaliselt 21 FTP/FTPS puhul ja 22 SFTP puhul) kaameras ja FTP-serveris. Seadistage kaameras olev pordi number vastama FTP-serveri tegelikule pordi numbrile ().
 • Kas kaamera FTP-serveri määrangud on õigesti DNS-serveris määratud?

  • Kontrollige, et FTP-serveri [Server name/Serveri nimi] oleks õigesti DNS-serveris määratud. Kontrollige, et FTP-serveri [Server name/Serveri nimi] oleks õigesti kaameras määratud ().

Mida kontrollida FTP-serveris

 • Kas FTP-server toimib korrektselt?

  • Seadistage arvuti toimima FTP-serverina.
  • Vajadusel küsige oma võrguadministraatorilt FTP-serveri aadressi ja pordi numbrit, seejärel määrake need kaameras.
 • Kas FTP-server on sisse lülitatud?

  • Lülitage FTP-server sisse. Server võib olla seoses energiasäästufunktsiooniga lülitatud välja.
 • Kas kaameras vastab FTP-serveri IP-aadress ([Address/Aadress] all) tegelikule serveri aadressile?

  • Seadistage kaameras olev IP-aadress vastama FTP-serveri tegelikule aadressile ().
 • Kas FTP-server on seadistatud lubama ligipääsu ainult kindlatele IP-aadressidele?

  • Kontrollige kaamera IP-aadressi menüüst [Confirm settings/Määrangute kontroll] () ning muutke FTP-serveri määranguid.
 • Kas aktiveeritud on tulemüür või muu turvatarkvara?

  • Mõned turvaprogrammid kasutavad juurdepääsu piiramiseks FTP-serverile tulemüüri. Juurdepääsu lubamiseks FTP-serverile muutke tulemüüri määranguid.
  • FTP-serverile ligipääsuks määrake kaameras määrangu [Passive mode/Passiivrežiim] olekuks [Enable/Luba] ().
 • Kas proovite luua ühendust FTP-serveriga läbi lairiba-marsruuteri?

  • Mõned lairiba-marsruuterid kasutavad juurdepääsu piiramiseks FTP-serverile tulemüüri. Juurdepääsu lubamiseks FTP-serverile muutke tulemüüri määranguid.
  • FTP-serverile ligipääsuks määrake kaameras määrangu [Passive mode/Passiivrežiim] olekuks [Enable/Luba] ().

Mida kontrollida puhverserveris

 • Kas puhverserver on sisse lülitatud?

  • Lülitage puhverserver sisse.
 • Kas puhverserver toimib korrektselt?

  • Kontrollige puhverserveri määranguid ning veenduge, et see toimib puhverserverina.
  • Vajadusel küsige oma võrguadministraatorilt puhverserveri aadressimäärangut ja pordi numbrit, seejärel määrake need kaameras.

Mida kontrollida võrgus

 • Kas kasutatavas võrgus on marsruuter või sarnane seade, mis toimib lüüsina?

  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt võrgulüüsi aadress ning määrake see kaameras (, ).
  • Kontrollige, et lüüsi aadressi määrang on sisestatud õigesti kõikides võrguseadmetes, k.a kaamera.

43: Cannot connect to FTP server (FTP-serveriga ei õnnestu ühendust luua) Error code received from server. (Serverist võeti vastu veakood.)

Mida kontrollida puhverserveris

 • Kas puhverserver on sisse lülitatud?

  • Lülitage puhverserver sisse.
 • Kas puhverserver toimib korrektselt?

  • Kontrollige puhverserveri määranguid ning veenduge, et see toimib puhverserverina.
  • Vajadusel küsige oma võrguadministraatorilt puhverserveri aadressimäärangut ja pordi numbrit, seejärel määrake need kaameras.

Mida kontrollida võrgus

 • Kas kasutatavas võrgus on marsruuter või sarnane seade, mis toimib lüüsina?

  • Vajadusel küsige võrguadministraatorilt võrgulüüsi aadress ning määrake see kaameras (, ).
  • Kontrollige, et lüüsi aadressi määrang on sisestatud õigesti kõikides võrguseadmetes, k.a kaamera.

Mida kontrollida FTP-serveris

 • Kas maksimaalne FTP-serveri ühenduste arv on ületatud?

  • Lahutage osad võrguseadmed FTP-serveri küljest või suurendage maksimaalset ühendatavate seadmete arvu.

44: Cannot disconnect FTP server. (FTP-serveri ühendust ei õnnestu katkestada.) Error code received from server. (Serverist võeti vastu veakood.)

 • See viga tekib, kui kaameral ei õnnestu mingil põhjusel FTP-serveri ühendust katkestada.

  • Taaskäivitage FTP-server ja kaamera.

45: Cannot login to FTP server. (FTP-serverisse ei õnnestu sisse logida.) Error code received from server. (Serverist võeti vastu veakood.)

Mida kontrollida kaameras

 • Kas kaameras on [] määratud õigesti?

  • Kontrollige FTP-serverisse sisselogimise nime. Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige sisselogimise nimi ().
 • Kas kaameras on [Login password/Sisselogimise parool] määratud õigesti?

  • Kontrollige suur- ja väiketähti ning veenduge, et kaameras oleks määratud õige sisselogimise parool ().

Mida kontrollida FTP-serveris

 • Kas FTP-serveri kasutajaõigused lubavad lugemist, kirjutamist ja juurdepääsu logidele?

  • Seadistage FTP-serveri kasutajaõigused nii, et need lubaks lugemist, kirjutamist ja juurdepääsu logidele.
 • Kas FTP-serveris edastamise sihtkohaks määratud kausta nimi on kirjutatud ASCII-tähemärkidega?

  • Kasutage kausta nime loomiseks ASCII-tähemärke.

46: For the data session, error code received from FTP server (Andmeseansi käigus võeti FTP-serverist vastu veakood)

Mida kontrollida FTP-serveris

 • Ühendust katkestati FTP-serveri poolt.

  • Taaskäivitage FTP-server.
 • Kas FTP-serveri kasutajaõigused lubavad lugemist, kirjutamist ja juurdepääsu logidele?

  • Seadistage FTP-serveri kasutajaõigused nii, et need lubaks lugemist, kirjutamist ja juurdepääsu logidele.
 • Kas kasutajaõigused lubavad juurdepääsu FTP-serveri sihtkaustale?

  • Seadistage FTP-serveri kasutajaõigused nii, et need lubaks juurdepääsu sihtkaustale ning võimaldaks salvestada sinna pilte.
 • Kas FTP-server on sisse lülitatud?

  • Lülitage FTP-server sisse. Server võib olla seoses energiasäästufunktsiooniga lülitatud välja.
 • Kas FTP-serveri kõvaketas on täis?

  • Suurendage saadaolevat ruumi kõvakettal.

48: Security of the connection to the target server cannot be verified. (Sihtserveri ühenduse turvalisust ei saanud kinnitada.) If you trust this server and connect, set [Trust target server] to [Enable]. (Kui usaldate seda serverit ja soovite ühendada, siis määrake [Trust target server/Usalda sihtserverit] olekusse [Enable/Luba].)

 • See viga tekib siis, kui FTPS ühenduse loomisel ei õnnestu kinnitada sihtserveri ühenduse turvalisust.

  • Kontrollige, et sertifikaat oleks määratud õigesti.
  • Kui eelistate usaldada sihtserverit sertifikaadimääranguid arvestamata, siis muutke määrang [Trust target server/Usalda sihtserverit] olekusse [Enable/Luba].

61: Selected SSID wireless LAN network not found (Valitud SSID-ga juhtmeta kohtvõrku ei leitud)

 • Kas kaamera ja pääsupunkti antenni vahel on mõni blokeeriv takistus?

  • Liigutage pääsupunkti antenni nii, et see oleks kaamera poolt vaadates otse näha.

Mida kontrollida kaameras

 • Kas SSID-määrang kaameras vastab määrangule pääsupunktis?

  • Kontrollige pääsupunkti SSID-d ning seejärel määrake sama SSID kaameras ().

Mida kontrollida pääsupunktis

 • Kas pääsupunkt on lülitatud sisse?

  • Lülitage pääsupunkti toide sisse.
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti ().

62: No response from wireless LAN terminal (Juhtmeta kohtvõrgu terminal ei vasta)

Mida kontrollida kaameras

 • Kas kaamera on seadistatud andmesideks infrastruktuurirežiimis?

  • Seadistage kaamera andmesideks režiimis ad hoc.

Mida kontrollida teises seadmes

 • Kas läheduses on kaameraga ad hoc ühendamiseks valmis seade?

  • Seadistage teine seade ad hoc andmesideks kaamera läheduses.

64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Juhtmeta kohtvõrgu terminaliga ei saa ühendust)

 • Kas kaamera ja pääsupunkt kasutavad sama krüpteerimismeetodit?

  • Kaamera toetab järgmisi krüptimismeetodeid: WEP, TKIP ja AES ().
 • Kui kasutate filtreerimist MAC-aadresside alusel, siis kas kaamera MAC-aadress on salvestatud pääsupunkti?

  • Salvestage kaamera MAC-aadress pääsupunkti. Saate kontrollida MAC-aadressi [MAC address/MAC-aadress] ().

65: Wireless LAN connection lost (Juhtmeta kohtvõrgu ühendus kadus)

 • Kas kaamera ja pääsupunkti antenni vahel on mõni blokeeriv takistus?

  • Liigutage pääsupunkti antenni nii, et see oleks kaamera poolt vaadates otse näha.
 • Mingil põhjusel juhtmeta kohtvõrgu ühendus kadus ning ühendust ei saa taastada.

  • Võimalikud põhjused on järgmised: teine seade on koormanud pääsupunkti üle, läheduses kasutatakse mikrolaineahju või sarnast seadet (mis segab IEEE 802.11n/g/b (2,4 GHz sagedusriba) signaali) või vihm või niiskus segavad signaali vastuvõttu.

71: Cannot connect to receiver camera (Vastuvõtva kaameraga ei saa ühendust)

 • Kas järgisite õigeid toiminguid ühenduse loomiseks vastuvõtvate kaameratega?

  • Järgige õigeid juhiseid ning seadistage vastuvõtvaid kaameraid.
 • Kas vastuvõtvad kaamerad on liiga kaugel saatvast kaamerast?

  • Tooge vastuvõtvad kaamerad saatvale kaamerale lähemale.

72: Cannot connect to sender camera (Saatva kaameraga ei saa ühendust)

 • Kas järgisite õiget protseduuri ühenduse loomiseks saatva kaameraga?

  • Järgige õigeid juhiseid ning seadistage saatev kaamera.
 • Kas saatev kaamera on liiga kaugel vastuvõtvast kaamerast?

  • Tooge saatev kaamerad vastuvõtvale kaamerale lähemale.

73: Could not synchronize the time (Aega ei saa sünkroonida)

 • Kas järgisite õigeid toiminguid ühenduse loomiseks saatva ja vastuvõtva kaamera vahel?

  • Järgige õigeid juhiseid ning seadistage saatev kaamera ja vastuvõtvad kaamerad ().
 • Kas saatev kaamera on liiga kaugel vastuvõtvast kaamerast?

  • Tooge saatev kaamera ja vastuvõtvad kaamerad üksteisele lähemale.

81: Wireless LAN connection lost (Juhtmeta kohtvõrgu ühendus kadus)

 • Kas võrgukaabel on korralikult ühendatud?

  • Ühendage võrgukaabel kaamera ja serveri vahel uuesti. Kuna viga võib olla kaablis, siis proovige kasutada seadmete ühendamiseks teist kaablit.
 • Kas jaotur või marsruuter on sisse lülitatud?

  • Lülitage jaotur või marsruuter sisse.
 • Kas server on sisse lülitatud?

  • Lülitage server sisse. Server võib olla seoses energiasäästufunktsiooniga lülitatud välja.

91: Other error (Muu viga)

 • Tekkis muu viga (veanumber pole 11 kuni 83).

  • Lülitage kaamera toitelülitist välja ja sisse.

121: Not enough free space on server (Serveris pole piisavalt vaba ruumi)

 • Sihtkohaks olevas veebiserveris pole piisavalt vaba ruumi.

  • Kustutage mittevajalikud pildid veebiserverist, kontrollige serveri vaba mälumahtu ning proovige saata andmeid uuesti.

125: Check the network settings (Kontrollige võrguseadeid)

 • Kas võrk on ühendatud?

  • Kontrollige võrguühenduse olekut.

127: An error has occurred (Tekkis viga)

 • Kaamera ühendusel veebiteenusega tekkis muu probleem kui viga koodiga 121 kuni 126.

  • Proovige luua Wi-Fi-ühendus teenusega image.canon uuesti.

130: The server is currently busy (Server on hetkel hõivatud)
Please wait a moment and try again (Palun oodake hetk ja proovige uuesti)

 • Sait image.canon on hetkel hõivatud.

  • Proovige luua saidiga image.canon ühendus hiljem uuesti üle Wi-Fi.

131: Try again (Proovige uuesti)

 • Saidiga image.canon üle Wi-Fi ühenduse loomisel tekkis tõrge.

  • Proovige luua Wi-Fi-ühendus teenusega image.canon uuesti.

132: Error detected on server (Serveris tuvastati tõrge)
Try again later (Proovige hiljem uuesti)

 • Sait image.canon on hetkel hoolduseks maas.

  • Proovige luua saidiga image.canon ühendus hiljem uuesti üle Wi-Fi.

134: Set the correct date and time (Määrake õige kuupäev ja kellaaeg)

 • Kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi määrangud on valed.

  • Kontrlollige määranguid [Seadistamine: Date/Time/Zone / Seadistamine: Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd].

135: Web service settings have been changed (Veebiteenuse määranguid on muudetud)

 • Saidi image.canon määranguid muudeti.

  • Kontrollige saidi image.canon määranguid.

Veaotsingu juhised

Kaamera probleemide lahendamiseks kontrollige kaamerat ja ühendatud seadmeid selles lõigus kirjeldatud viisil. Kui veaotsing ei lahenda probleemi, siis võtke toote ja selle käsitsemise kohta info saamiseks ühendust Canoni hoolduskeskusega.

Pilte ei saa FTP-serverisse edastada.

 • Kui edastate pildid pärast võtet FTP-serverisse, siis lülitage foto/video salvestamise lüliti asendisse Fotode salvestamine.

  Piltide edastamine ei ole võimalik, kui kaamera foto/video salvestamise lüliti on asendis Videod.

Lingitud salvestamine pole võimalik.

 • Lingitud salvestamisel seadke foto/video salvestamise lüliti asendisse Fotode salvestamine.

  Lingitud salvestamine ei ole võimalik, kui kaamera foto/video salvestamise lüliti on asendis Videod.

Kaamera kuumeneb ning edastuskiirus väheneb.

 • Pikaajaline juhtmeta funktsioonide kasutamine kuumas keskkonnas võib põhjustada kaamera seesmise temperatuuri tõusu ning vähendada edastuskiirust.

Andmesidefunktsioonide ettevaatusabinõud

Kui edastuskiirus muutub aeglaseks, ühendus katkeb, pildi kuvamine on katkendlik või kui andmesidefunktsioonide kasutamisel tekib teisi probleeme, siis proovige järgmisi võimalikke lahendusi.

 • Pääsupunkti ning antenni asukoht

  • Kaamera kasutamisel siseruumis paigaldage pääsupunkt samasse ruumi, kus pildistate.
  • Paigaldage seade asukohta, kus inimesed või esemed ei jääks seadme ja kaamera vahele.
  • Paigaldage seade kõrgemale kui kaamera.
  • Paigaldage seade kaamerale võimalikult lähedale. Arvestage eriti välitingimustes kasutamisel, et halb ilm (näiteks vihm) segab raadiolainete levi ning võib ühendust häirida.
 • Läheduses asuvad elektroonikaseadmed

  Kui juhtmeta kohtvõrgu edastuskiirus langeb seoses järgmiste elektroonikaseadmetega, siis lõpetage nende kasutamine või looge ühendus nendest eemal. Samuti võib probleemi lahendada juhtmega kohtvõrgu kasutamine.

  • IEEE 802.11b/g/n juhtmeta võrkudes kasutab kaamera 2,4 GHz sagedusriba. Seetõttu võib juhtmeta kohtvõrgu edastuskiirus langeda Bluetooth-seadmete, mikrolaineahjude, raadiotelefonide, mikrofonide, nutitelefonide või sarnaste seadmete läheduses, mis toimivad lähedases sagedusribas.

Turvalisus

Kui turvamäärangud pole õigesti seadistatud, siis võivad tekkida järgmised probleemid.

 • Edastuse jälgimine

  Halbade kavatsustega kolmandad osapooled võivad jälgida juhtmeta kohtvõrgus toimuvat edastust ning proovida kopeerida saadetavaid andmeid.

 • Volituseta võrgupääs

  Halbade kavatsustega kolmandad osapooled võivad saada teie poolt kasutatavale võrgule volituseta juurdepääsu ning varastada, muuta või rikkuda seal olevaid andmeid. Lisaks võite sattuda volituseta juurdepääsu tõttu teist tüüpi rünnakute ohvriks, näiteks identiteedivarguse (kus keegi võltsib identiteeti, et saada ligipääs andmetele) või hüppelaua-rünnakute (kus keegi kasutab loata teie võrku teistesse süsteemidesse sissetungimiseks).

Seda tüüpi probleemide vältimiseks soovitame kaitsta oma võrku vastavate süsteemide ja funktsioonide abil kindlalt ja rakendada ettevaatusabinõusid.

Võrgumäärangute kontrollimine

 • Windows

  Avage Windowsis [Command Prompt/Käsuviip], seejärel sisestage ipconfig/all ning vajutage klahvi Enter. Lisaks arvutile seotud IP-aadressile kuvatakse alamvõrgu maski, lüüsi ning DNS-serveri info.

 • macOS

  Operatsioonisüsteemis Mac OS avage rakendus [Terminal], sisestage ifconfig -a, ning vajutage klahvi Return. Arvutile määratud IP-aadress kuvatakse üksuses [en0] tähise [inet] kõrval vormingus “***.***.***.***”.

  Lisateavet rakenduse [Terminal] kohta leiate operatsioonisüsteemi Mac OS abist.

Arvutis ja teistes võrguseadmetes sama IP-aadressi kasutamise vältimiseks muutke kaamera IP-aadressi käsitsi seadistamisel () kõige parempoolsemat numbrit.

Näide: 192.168.1.10