Ühenduse loomine juhtmeta distantspäästikuga

Kaamera saab ühendada üle Bluetoothi ka juhtmeta distantspäästikuga BR-E1 (eraldi müügil, ) distantsvõteteks.

 1. Valige [Andmesidefunktsioonid: Bluetooth settings/Andmesidefunktsioonid: Bluetoothi määrangud].

 2. Valige [Bluetooth] alt valik [Remote/Distantspäästik].

 3. Valige [Pairing/Sidumine].

 4. Siduge seadmed.

  • Kui kuvatakse menüü [Pairing/Sidumine], siis vajutage ja hoidke distantspäästiku BR-E1 nuppe W ja T samaaegselt vähemalt 3 s all.
  • Kui sõnum kinnitab, et kaamera on distantspäästikuga BR-E1 seotud, siis vajutage SET.
 5. Seadistage kaamera distantsvõteteks.

  • Fotode pildistamisel valige päästiku tööreÅžiimiks [10 s iseavaja / distantspäästik] või [2-sec. self-timer/remote control (2 s iseavaja / distantspäästik)] ().
  • Video salvestamiseks määrake funktsioon [Võtted: Remote control/Võtted: Distantsjuhtimine] olekusse [Enable/Luba].
  • Juhised pärast sidumist tehtavate toimingute kohta leiate juhtmeta distantspäästiku BR-E1 kasutusjuhendist.

Hoiatus

 • Bluetooth-ühendus tarbib akuenergiat isegi pärast kaamera automaatse väljalülitamise funktsiooni aktiveerimist.

Märkus

 • Kui te ei kasuta Bluetoothi, siis soovitame valida sellefunktsiooni olekuks punktis 2 [Disable/Keela].

Sidumise tühistamine

Enne erineva distantspäästikuga BR-E1 sidumist kustutage kaamerast juba ühendatud distantspäästiku info.

 1. Valige [Andmesidefunktsioonid: Bluetooth settings/Communication Functions: Bluetoothi määrangud].

 2. Valige [Check/clear connection info / Ühendusinfo kontrollimine/kustutamine].

 3. Vajutage nuppu INFO.

 4. Valige [OK].