Distantsvõtted

Distantsvõteteks on võimalik kasutada lisavarustuse hulka kuuluvat juhtmeta distantspäästikut BR-E1 (Bluetooth), või lisavarustuse hulka kuuluvat distantspäästikut RS-80N3 või taimeriga distantspäästikut TC-80N3 (mõlemad juhtmega).

Juhtmeta distantspäästik BR-E1

Saate olla pildistamisel kaamerast kuni 5 m kaugusel.

Pärast kaamera ja BR-E1 () sidumist määrake fotode tegemiseks päästiku töörežiimiks [10 s iseavaja / distantspäästik] või [2 s iseavaja / distantspäästik] (). Video salvestamisel veenduge, et funktsioon [Võtted: Remote control/Võtted: Distantsjuhtimine] oleks seatud olekusse [Enable/Luba].

Täpsemad kasutusjuhised leiate BR-E1 kasutusjuhendist.

Märkus

  • Kui kaamera on lülitatud distantsvõtte režiimile, siis võidakse automaatse väljalülitamise aega pikendada.
  • Distantspäästikut BR-E1 saab kasutada ka video salvestamiseks.

Distantspäästik RS-80N3 / taimeriga distantspäästik TC-80N3

Pärast kaamera ühendamist võimaldab distantspäästik pildistada distantsilt juhtmega ühenduse abil.

Täpsemad kasutusjuhised leiate vastava lisaseadme kasutusjuhendist.

  1. Avage liidesekaas.

  2. Ühendage pistik distantspäästiku liidesega.