4K-videost kaadri salvestamine

4K-videost on võimalik valida soovitud kaader ning salvestada see JPEG- või HEIF-pildina. Seda funktsiooni nimetatakse “kaadri salvestamiseks”.

 1. Valige 4K-video.

  • Valige kiirvalikuketast Kiirvalikuketas 1 keerates 4K-kvaliteediga video.
  • Võtteinfo kuvas () on 4K-videod tähistatud ikoonidega [4K-DHI] ja [4K-UHD].
  • Vajutage pildiregistris ühe pildi kuvasse lülitumiseks SET.
 2. Vajutage ühe pildi kuvas SET.

  • Kuvatakse video taasesituse paneel.
 3. Valige jäädvustatav kaader.

  • Kasutage fotona salvestatava kaadri valimiseks video taasesituse paneeli.
  • Video taasesituse paneeli kasutamise juhised leiate lõigust Video taasesituse paneel.
 4. Valige [Kaadri jäädvustamine].

 5. Salvestage.

  • Valige hetkel kuvatava kaadri salvestamiseks JPEG-pildina [OK].
   HDR-videofailidest salvestatud kaadrid salvestatakse HEIF-piltidena.
  • Kontrollige üle sihtkaust ning pildi failinumber.
 6. Valige kuvatav pilt.

  • Valige [View original movie/Kuva originaalvideo] või [View extracted still image/Kuva jäädvustatud foto].

Hoiatus

 • Kaadri salvestamine pole võimalik järgmistest 4K-videotest.

  • RAW-videod
  • Videod, mis on salvestatud funktsiooni [Võtted: Canon Log settings/Võtted: Canon Logi määrangud] olekuga [On (C.LOG3)/Sees (C.LOG3)].
  • Teiste kaameratega salvestatud videod
 • Kaadrite jäädvustamine pole võimalik kui kaamera on ühendatud arvutiga.