Heli salvestus

Videovõtetel saate salvestada heli kaamera seesmise mikrofoniga või välise mikrofoniga. Samuti saate vabalt reguleerida helisalvestuse taset.

Kasutage heli salvestuse funktsioonide määramiseks funktsiooni [Võtted: Sound recording/Võtted: Heli salvestus].

Hoiatus

 • Wi-Fi toimingute helid võidakse salvestada seesmiste või väliste mikrofonide poolt. Heli salvestamisel ei ole juhtmeta ühenduse funktsiooni kasutamine soovitatav.
 • Veenduge, et väliste mikrofonide või kõrvaklappide pistikud on sisestatud täielikult kaamerasse.
 • Kaamera seesmine mikrofon võib salvestada ka objektiivi mehaanilised helid või kaamera/objektiivi toimingute helid, kui video salvestamisel ajal kasutatakse iseteravustamise toiminguid. Sellisel juhul saab neid helisid vähendada, kui kasutate väljundpistikuga välist mikrofoni ning paigutate need kaamerast ja objektiivist eemale.
 • Ärge ühendage kaamera välise mikrofoni sisendliidesesse muid seadmeid peale välise mikrofoni.
 • Müravähendust ei rakendada kõrvaklappide kaudu esitatavale helile. Seega on video juurde salvestatav heli erinev.
 • Kui kuulate heli kõrvaklappidest, siis ärge muutke [Võtted: Sound recording/Shooting: Heli salvestus] määranguid. See võib põhjustada äkilisi tugevaid helisid, mis võivad vigastada teie kõrvakuulmist.

Märkus

 • Heli väljastatakse ka siis, kui kaamera on ühendatud HDMI-liidese kaudu televiisoriga, v.a kui [Sound recording/Heli salvestus] määranguks on valitud [Disable/Keela]. Kui televiisori kõlarite helitagasiside tõttu tekib häirivaid helisid, siis viige kaamera televiisorist eemale või vähendage helitugevust.
 • Helitasakaalu vasaku (L) ja parema (R) kanali vahel ei saa reguleerida.
 • Heli salvestatakse diskreetimissagedusega 48 kHz/16-bitti.

Heli salvestus / helisalvestuse tase

 • Auto (Automaatne)

  Helisalvestuse taset reguleeritakse automaatselt. Automaatne taseme juhtimine toimib automaatselt vastavalt helitugevusele.

 • Manual (Käsitsi)

  Saate reguleerida helisalvestuse taset vastavalt vajadusele. Valige [Rec. level/Salv. tase], vaadake tasememõõdikut ning keerake samal ajal helisalvestuse taseme reguleerimiseks valijat Kiirvalikuketas 1. Vaadake maksimaalse helitugevuse läveindikaatorit ning reguleerige tase nii, et tasememõõdik süttib valju heli korral mõned korrad näidu “12” (-12 dB) juures. Kui see ületab “0”, siis heli salvestatakse moonutatult.

 • Disable (Keela)

  Heli ei salvestata.

Tuulefilter

Kui õues on tuuline, siis valige tuulemüra vähendamiseks määrang [Enable/Luba]. See aktiveeritakse ainult kaamera seesmise mikrofoni kasutamisel. Tuulefiltri kasutamisel vähendatakse ka osade madalate bassihelide tugevust.

Summuti

Vähendab automaatselt helimoonutusi, mis on põhjustatud tugevast mürast. Isegi kui [Sound recording/Heli salvestus] on seatud enne salvestamise alustamist olekusse [Auto/Automaatne] või [Manual/Käsitsi], võidakse väga valju heli korral salvestada heli moonutatult. Sellisel juhul soovitame valida määranguks [Enable/Luba].

 • Mikrofon

  Kaamera mikrofoni asemel saab kasutada mis tahes ühendatud välist mikrofoni. Soovitame kasutada järgmisi väliseid mikrofone (eraldi müügil).

  • Multifunktsionaalse tarvikustatiivi stereo-suunamikrofon DM-E1D

   Kinnitub kaamera multifunktsionaalsele tarvikustatiivile ().

  • Stereo-suunamikrofon DM-E1 / stereomikrofon DM-E100

   Väline mikrofoni 3,5 mm minipistik ühendatakse kaamera välise mikrofoni sisendliidesega IN (). Mikrofon kinnitub kaamera multifunktsionaalsele tarvikustatiivile.

 • Kõrvaklapid

  Kui ühendate eraldi müüdavad 3,5 mm minipistikuga kõrvaklapid kaamera kõrvaklappide liidesega (), siis saate kuulata video salvestamise heli ja kaamera toimingute helisid kõrvaklappidest. Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu Q (kiirvalik), valige [Kõrvaklapid], ning kasutage reguleerimiseks valijat Valimisketas (valija) või Kiirvalikuketas 2 või vajutage üldvalijat Üldvalija vasakule või paremale ().

  Saate kasutada kõrvaklappe ka video taasesitusel.

Märkus

 • Kõrvaklappide helitugevust saab reguleerida ka menüüst [Seadistamine: Headphones/Seadistamine: Kõrvaklapid].
 • Kaameratoimingute helide helitugevust saab reguleerida menüüst [Seadistamine: Volume/Set-up: Helitugevus].