Üldine teave fotode pildistamise kohta

Infokuva

Fotode pildistamisel kuvatavate ikoonide üksikasjad leiate lõigust Infokuva.

Märkus

 • Kui ikooni [Ekraani modelleerimine] kuvatakse valgelt, siis tähendab see seda, et võtted tulevad umbes sama heledad kui kuvatav pilt.
 • Kui ikoon [Ekraani modelleerimine] vilgub, siis tähistab see seda, et pilti kuvatakse üle- või alavalgustatud võttetingimuste tõttu erineva heledustasemega, kui tegelikult võte sooritatakse. Siiski salvestatakse tegelik pilt valitud särimääranguga. Arvestage, et müra võib paista rohkem, kui tegelikult salvestatavale pildile jääb.
 • Teatud võttemäärangutel ei pruugita ekraani modelleerimist aktiveerida. Ikoon [Ekraani modelleerimine] ja histogramm kuvatakse hallilt. Pilt kuvatakse ekraanil standardheledusega. Hämaras või heledas valguses ei pruugi kuvatav histogramm vastata tegelikule olukorrale.
 • Histogrammi kuvamiseks peab funktsiooni [Võtted: Display simulation/Võtted: Ekraani modelleerimine] olekuks olema määratud [Exposure/Säri] või [Exposure+DOF/Säri+DOF] ().

Üldised ettevaatusabinõud fotode pildistamisel

Hoiatus

 • Ärge suunake kaamerat intensiivse valgusallika, näiteks päikese või tugеva valgusjõuga valgusti, suunas. See võib vigastada kaamera kujutisesensorit või seesmisi osi.
 • Pildikvaliteet

 • Kui pildistate kõrge ISO-valgustundlikkusega, siis võib pildile tekkida müra (horisontaalsed jooned, heledad punktid jne).
 • Kõrge temperatuuriga kohtades pildistades võib pildile ilmuda müra ja tavapäratuid värve.
 • Pikaajaline pildistamine võib põhjustada kaamera seesmise temperatuuri tõusu ning mõjutada pildikvaliteeti. Kui te ei salvesta, siis lülitage alati kaamera välja.
 • Kui salvestate pika säriajaga kui kaamera seesmine temperatuur on kõrge, siis võib pildikvaliteet langeda. Peatage salvestamine ja oodake paar minutit enne kui jätkate.
 • Valge [Ülekuumenemise hoiatus] ja punane [Ülekuumenemise hoiatus] seesmise temperatuuri hoiatusikoon

 • Valge [Ülekuumenemise hoiatus] või punane [Ülekuumenemise hoiatus] ikoon tähistavad kõrgeid kaamera seesmisi temperatuure, mille põhjuseks on pikaajaline pildistamine kuumas keskkonnas.
 • Valge ikoon [Ülekuumenemise hoiatus] tähistab, et fotode pildikvaliteet muutub halvemaks. Peaksite lõpetama hetkeks fotode salvestamise ning ootama kuni kaamera jahtub maha.
 • Valge ikooni [Ülekuumenemise hoiatus] kuvamisel soovitame pildistada väikese ISO-valgustundlikkusega.
 • Punane ikoon [Ülekuumenemise hoiatus] tähistab, et pildistamine peatub varsti automaatselt. Salvestamine ei ole võimalik enne, kui kaamera seesmised osad jahtuvad maha – seega peatage ajutiselt salvestamine või lülitage kaamera välja, et see saaks jahtuda.
 • Kuumas keskkonnas pikaaegsel pildistamisel kuvatakse valge ikoon [Ülekuumenemise hoiatus] või punane ikoon [Ülekuumenemise hoiatus] varem. Kui te ei salvesta, siis lülitage alati kaamera välja.
 • Kui kaamera seesmine temperatuur on kõrge, siis suure ISO-valgustundlikkusega või pika säriajaga võtetel võib pildikvaliteet võib muutuda halvemaks enne valge ikooni [Ülekuumenemise hoiatus] kuvamist.
 • Pildistamise tulemused

 • Suurendatud vaate ajal kuvatakse säriaega ja avaarvu oranžilt. Kui sooritate võtte suurendatud vaate kuvamise ajal, siis ei pruugi säritus vastata ootustele. Liikuge enne pildi tegemist tagasi tavavaatesse.
 • Isegi kui teete pilte suurendatud vaatega, siis salvestatakse tegelikult tavavaate pilt.
 • Pildid ja nende kuvamine

 • Hämaras või heledas valguses ei pruugi kuvatav pilt olla tegeliku heledusega.
 • Kuigi vähese valgusega pildistades võib märgata müra (isegi väikeste ISO-valgustundlikkuse väärtuste kasutamisel), siis tegelikult jääb piltidele vähem müra, seoses kuvatavate piltide ning jäädvustatud piltide erinevusega.
 • Kui valgusallikas muutub, siis võib ekraan vilkuda. Sellisel juhul peatage hetkeks pildistamine ning jätkake kasutatava valgusallikaga.
 • Kaamera suunamine eri suunas võib hetkeks takistada õige heledustasemega pildi kuvamist. Oodake enne pildistamist kuni pildi heledustase ühtlustub.
 • Kui pildil on väga ere valgusallikas, võib see ala olla ekraanil must. Salvestatud kujutisele jääb hele ala siiski õigesti.
 • Vähese valguse korral võivad funktsiooni [Seadistamine: Screen brightness/Seadistamine: Ekraani heledustase] erksad määrangud põhjustada piltidel müra või ebaühtlasi värve. Värvisignaali müra siiski pildile ei salvestata.
 • Kui pilti suurendate, siis võib pildi teravus tunduda suurem, kui see tegelikult on.
 • Objektiiv

 • Kui ühendatud objektiivil on funktsioon Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) ja lülitate funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) lüliti asendisse Toide sees, siis kasutatakse funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kogu aeg, isegi kui te ei vajuta päästikunuppu pooleldi alla. Funktsioon Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) tarbib aku energiat ning võib vähendada võimalike võtete arvu, sõltuvalt võttetingimustest. Kui funktsiooni Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) kasutamine ei ole vajalik, näiteks statiivi kasutamisel, siis soovitame lülitada lüliti Image Stabilizer (Kujutisestabilisaator) asendisse Toide väljas.
 • EF-objektiivide kasutamisel on fikseeritud fookuse funktsioon saadaval ainult seda funktsiooni omavate (super)teleobjektiividega, mis on toodud turule 2011. aasta teisel poolel ja pärast seda.

Märkus

 • Pildi vaateväli on umbes 100% (kui pildikvaliteediks on JPEG PeenSuur).
 • Kui te ei kasuta kaamerat pikema aja jooksul, siis lülitub ekraan automaatselt välja pärast menüüst [Seadistamine: Power saving/Set-up: Energiasääst] funktsiooniga [Screen off/Ekraani väljalülitamine] või [Viewfinder off/Pildinäidiku väljalülitamine] määratud aja möödumist. Kaamera lülitub automaatselt välja pärast määranguga [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] määratud aja möödumist ().
 • Kui soovite ühendada kaamerat televiisoriga, siis kasutage eraldi müüdavat HDMI-kaablit (). Arvestage, et heli ei väljastata.