M: käsisäri

Selles režiimis saate ise määrata nii säriaja kui avaarvu. Säri määramisel võite juhinduda särimõõdikust või kasutada eraldi müüdavat särimõõdikut.

[M] tähistab sõna Manual (käsitsi).

 1. Määrake võtterežiimiks [Käsisäri].

  • Vajutage nuppu MODE, seejärel valige valijaga Valimisketas (valija) ekraanilt [Käsisäri].
 2. Määrake ISO-valgustundlikkus ().

  • Keerake selle määramiseks valijat Kiirvalikuketas 2.
  • Määranguga ISO Auto (Automaatne ISO) saate määrata säri nihke ().
 3. Määrake säriaeg ja avaarv.

  • Säriaja määramiseks keerake valijat Valimisketas (valija) ning avaarvu määramiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 1.
 4. Teravustage võtteobjekt.

  • Vajutage päästikunupp pooleldi alla.
  • Vaadake särimõõdiku osutit [Säritase], et näha kui kaugel on praegune säritase standardsest säritasemest.

  (1) Standardsärituse märk

  (2) Särimõõdiku osuti

 5. Seadistage säri ja pildistage.

  • Jälgige särimõõdikut ja korrigeerige soovi korral säriaega või ava väärtust.

Säri nihe automaatse ISO kasutamisel

Kui ISO-valgustundlikkuse määranguks on valitud käsisäriga pildistamisel [AUTO/AUTOMAATNE], siis saate määrata säri nihke () järgmisel viisil.

 • Puudutage särimõõdikut
 • [Võtted: Expo.comp./AEB / Võtted: Säri nihe/kahvel]
 • Quick Control screen (Kiirvaliku menüü)
 • Vajutage päästikunupp pooleldi alla ning keerake samal ajal juhtrõngast

Hoiatus

 • Automaatse ISO-valgustundlikkuse määranguga ei pruugi säritus jääda oodatud tulemusele vastavaks, sest ISO-valgustundlikkust reguleeritakse standardsärituse tagamiseks vastavalt teie poolt määratud säriajale ja avaväärtusele. Sellisel juhul määrake säri nihe.
 • Säri nihet ei rakendata välguga võtetel automaatse ISO-valgustundlikkuse määrangu kasutamisel, isegi kui määrasite säri nihke ulatuse.

Märkus

 • Kui kasutate režiimis [Käsisäri] automaatse ISO-valgustundlikkuse määrangut, režiimi [] (hindav särimõõtmine) ning [Kasutusmäärangud: AE lock meter. mode after focus/Kasutusmäärangud: Säri lukustuse mõõtmisrežiim pärast teravustamist] on seatud vaikemäärangule (), siis päästikunupu pooleldi alla vajutamisel lukustatakse ISO-valgustundlikkus pärast lukustuva teravustamise režiimis teravustamist.
 • Kui määratud on automaatne ISO-valgustundlikkuse määramine, siis võite vajutada ISO-valgustundlikkuse mõõdetud tasemele lukustamiseks nupule AE lock (Säri lukustus).
 • Kui vajutate nupule AE lock (Säri lukustus) ning kadreerite võtte ümber, siis näete särimõõdikult säritaseme erinevust sellest hetkest, kui vajutasite nupule AE lock (Säri lukustus).
 • Määratud säri nihe säilitatakse, kui lülitute režiimile [Käsisäri] (automaatse ISO-valgustundlikkuse määramisega) pärast säri nihke kasutamist režiimis [Programne automaatsäri], [Säriaja etteandega automaatsäri] või [Ava etteandega automaatsäri] ().
 • Säri nihutamise juhtimiseks ½-ühikulise sammuga (kui ISO-valgustundlikkus on määratud ⅓-ühikulise sammuga), kui [Kasutusmäärangud: Exposure level increments/Custom Functions: Säri parameetrite samm] on seatud olekusse [1/2-stop / 1/2-ühikut] ning seda kasutatakse koos automaatse ISO-valgustundlikkuse määramisega, reguleerib kaamera säri nihet lisaks säriaja reguleerimisega. Kuid kuvatav säriaeg ei muutu.