Kaamera juhtimine nutitelefonist rakendusega Camera Connect

Rakenduse Camera Connect installimine nutitelefoni

Android- või iOS-nutitelefoni peab olema eelnevalt installitud spetsiaalne rakendus Camera Connect (tasuta saadaval).

 • Rakenduse Camera Connect saab installida Google Playst või App Store'ist. Google Play või App Store'i avamiseks võite kasutada ka kaameraga kaasasolevas kasutusjuhendis olevat QR-koodi.

Märkus

 • Lisateavet rakenduse Camera Connect poolt toetatud operatsioonisüsteemide kohta leiate rakenduse Camera Connect allalaadimise saidilt.
 • Selles juhendis toodid näidismenüüd ja muud detailid ei pruugi vastata täielikult kasutajaliidese üksustele pärast kaamera püsivara värskendamist või rakenduse Camera Connect, Androidi või iOS-i värskendamist.

Ühendamine Bluetooth-ühilduva nutitelefoniga üle Wi-Fi

Järgige neid juhiseid Wi-Fi-ühenduse loomiseks kaamera ja Bluetooth-standardit toetava nutitelefoni vahel ning seejärel rakenduse Camera Connect abil kaamerapiltide salvestamiseks nutitelefoni.

 • Tegevused nutitelefonis (1)

  Lülitage nutitelefoni määrangute menüüst Bluetooth ja Wi-Fi sisse. Arvestage, et kaameraga sidumine pole võimalik nutitelefoni Bluetoothi määrangute kuvast.

 • Tegevused kaameras (1)

  Juba eelnevalt ühendatud nutitelefoniga ühenduse loomiseks lülitage lihtsalt kaamera sisse ning käivitage rakendus Camera Connect.

  1. Valige [Juhtmeta andmeside: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta andmeside: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

  2. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

  3. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

  4. Vajutage SET.

   • Installige nutitelefoni rakendus Camera Connect ning valige [OK].
  5. Valige [Pair via Bluetooth/Seo Bluetoothiga].

   • Erineva nutitelefoni sidumiseks valige järgmisest kuvast [OK].
 • Tegevused nutitelefonis (2)

  1. Käivitage rakendus Camera Connect.

  2. Puudutage seotavat kaamerat.

  3. Puudutage [Pair/Seo] (ainult iOS).

 • Tegevused kaameras (2)

  1. Valige [OK].

 • Tegevused nutitelefonis (3)

  1. Pärast [Pairing complete/Sidumine lõpetatud] kuvamist puudutage [OK].

  2. Puudutage rakenduses Camera Connect valikul [Images on camera/Kaameras olevad pildid].

   • Kui kuvatakse kaameraühenduse kinnitussõnum, siis puudutage [Join/Liitu].
   • Pärast Wi-Fi-ühenduse loomist kuvatakse kaameras olevad pildid. Kaamera ekraanil kuvatakse [Wi-Fi on/Wi-Fi sees]
  3. Valige soovitud kaamerapildid ning salvestage need nutitelefoni.

  Ettevaatust

  • Bluetooth-ühendused tarbivad kaamera akuenergiat.

Rakenduse Camera Connect funktsioonid

 • Kaameras olevad pildid

  • Pilte saab sirvida või kustutada.
  • Pilte saab salvestada nutitelefoni.
 • Distantsvõtted reaalajavaate võttereÅžiimis

  • Saate vaadata kaamera pilti nutitelefonist ning sooritada samas distantsvõtteid (fotod).
 • Asukohateave

  • See kaamera ei toeta seda.
 • Kaameramäärangud

  • Kaameramääranguid saab muuta.

Sidumise tühistamine

Tühistage nutitelefoniga sidumine järgmisel viisil.

 1. Valige [Juhtmeta andmeside: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta andmeside: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

 2. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

 3. Valige [Delete connection information/Kustuta ühenduse info].

 4. Valige nutitelefon, millega sidumist soovite tühistada.

  • Hetkel kaameraga seotud nutitelefonid on sildiga [Bluetooth].
 5. Valige [OK].

 6. Kustutage kaamerainfo nutitelefonist.

  • Kustutage nutitelefoni Bluetoothi määrangute menüüst nutitelefoni salvestatud kaamerainfo.

Wi-Fi-ühendus ilma Bluetoothi kasutamata

Järgige Wi-Fi-ühenduse loomiseks Bluetooth-funktsiooni toeta nutitelefonidega järgmisi juhiseid.

 • Tegevused kaameras (1)

  1. Valige [Juhtmeta andmeside: Wi-Fi/Bluetooth connection / Juhtmeta andmeside: Wi-Fi-/Bluetooth-ühendus].

  2. Valige [NutitelefonConnect to smartphone/Nutitelefon Ühenda nutitelefoniga].

  3. Valige [Add a device to connect to/Lisa ühendatav seade].

  4. Vajutage SET.

   • Installige nutitelefoni rakendus Camera Connect ning valige [OK].
  5. Valige [Connect via Wi-Fi/Ühenda üle Wi-Fi].

  6. Vaadake ja jätke meelde SSID ja parool.

 • Tegevused nutitelefonis

  1. Kasutage Wi-Fi-ühenduse loomiseks nutitelefoni.

   • Aktiveerige nutitelefoni Wi-Fi-funktsioon, seejärel puudutage punktis 6 kuvatud SSID-d (võrgu nime).
   • Sisestage parooliks punktis 6 kuvatud parool.
  2. Käivitage rakendus Camera Connect ning puudutage Wi-Fi-ühenduse loomiseks ühendatavat kaamerat.

   • Puudutage kuvatavas menüüs Wi-Fi-ühenduse loomiseks ühendatavat kaamerat.
 • Tegevused kaameras (2)

  1. Valige [OK].

   • Kaamera ekraanil kuvatakse [NutitelefonWi-Fi on/NutitelefonWi-Fi sees].
   • Nutitelefoni ekraanil kuvatakse rakenduse Camera Connect põhikuva.

Üldised ettevaatusabinõud Camera Connecti ühenduste jaoks nutitelefonidest

Ettevaatust

 • Osad funktsioonid ei ole Wi-Fi kaudu ühendamisel saadaval.
 • Distantsvõtete korral võib kaamera iseteravustamise kiirus olla aeglasem.
 • Sõltuvalt andmeside olekust võib piltide kuvamine või katiku vabastus toimuda viitega.

Märkus

 • Soovitame Wi-Fi-ühenduse ajaks keelata nutitelefoni energiasäästufunktsiooni.