GPS-funktsioonid

Võtetele saab lisada Bluetoothi kaudu ühendatud nutitelefonist GPS-info (näiteks pikkuskraadi, laiuskraadi ja kõrguse merepinnast).

Aktiveerige nutitelefonis asukohateenused.

Ettevaatust

 • Üldiselt ei ole seoses GPS-i omadustega kõrgusinfo sama täpne kui laius- või pikkuskraadi info.
 • Asukohateavet ei pruugita lisada võtetele kohe pärast kaamera sisselülitamist.
 • Riigid/piirkonnad, kus GPS-funktsioonide kasutamine on lubatud

 • GPS-funktsioonide kasutamine on osades riikides ja piirkondades piiratud või ebaseaduslik ning võib olla seadusega karistatav. GPS-piirangute rikkumiste vältimiseks külastage Canoni veebisaiti ja kontrollige, kus on kasutamine lubatud. Arvestage, et Canon ei vastuta probleemide eest, mis võivad tekkida seoses GPS-funktsioonide kasutamisega teistes riikides ja piirkondades.

  • Kuna GPS-funktsioonide kasutamine võib olla osades riikides ja piirkondades piiratud, siis kaamera kasutamisel järgige kohalikke seadusi ning määrusi. Olge eriti ettevaatlik kui kasutate GPS-funktsioone väljaspool oma koduriiki.
  • Olge ettevaatlik GPS-funktsioonide kasutamisel kohtades, kus elektroonikaseadmete kasutamine on piiratud.
  • Pilte vaatavad inimesed võivad tuvastada teid või teie asukoha piltidele või videotele lisatud asukohateabe alusel. Olge ettevaatlik asukohainfoga piltide, videote või GPS-logifailide jagamisel teistega, näiteks nende postitamisel veebi, kus paljud näevad neid.

GPS-määrangud

 1. Käivitage rakendus Camera Connect.

 2. Valige [Juhtmeta andmeside: GPS settings/Juhtmeta andmeside: GPS-määrangud].

 3. Valige [GPS via mobile/GPS mobiili kaudu].

  • Valige [Enable/Luba].
 4. Salvestage.

  • Veenduge, et kaameras kuvataks [Bluetooth].
  • Valige [GPS information display/GPS-infokuva] ning veenduge enne võtet, et GPS-infot kuvataks.
  • Piltidele lisatakse nüüd asukohateave.
  • Kui rakendus Camera Connect toimib, siis sellest hetkest alates tehtud piltidele lisatakse asukohateave.

Märkus

 • Videotele lisatav asukohateave hangitakse salvestamise alustamisel.
 • Menüüst [GPS information display/GPS-infokuva] on võimalik kontrollida pildile lisatud asukohateavet. Laiuskraad, pikkuskraad, kõrgus merepinnast ning [UTC] (võtte kuupäev ja kellaaeg) on toodud alatest ülevalt.
 • [UTC]: Coordinated Universal Time, mis on põhimõtteliselt sama kui Greenwich'i aeg.
 • [---] kuvatakse nende numbriliste väärtuste asemel, mis ei ole nutitelefonis saadaval või mida ei salvestatud korrektselt.
 • Osadel juhtudel võib GPS-signaali vastuvõtmiseks kuluda rohkem aega.