Kaamera kasutamine monoklina

  1. Suumige sisse.

    • Iga nupu Suumimine vajutus lülitab kolme erineva suumitaseme vahel.
  2. Teravustage võtteobjekt.

    • Teravustamiseks vajutage päästikunupp pooleldi alla.

Märkus

  • Kaamera lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata funktsiooniga [Seadistamine: Viewfinder off/Seadistamine: Pildinäidiku väljalülitamine] () määratud aja jooksul.