Energiasääst

Saate reguleerida kaamera ja pildinäidiku automaatse väljalülitamise ajastust ([Auto power off/Automaatne väljalülitamine] ja [Viewfinder off/Pildinäidiku väljalülitamine]).

  1. Valige [Seadistamine: Power saving/Seadistamine: Energiasääst].

  2. Valige üksus.

Märkus

  • Akuenergia säästmiseks määrake üldjuhul [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] määranguks 15 sekundit.
  • Mis tahes nupu vajutamisel määrangu [Viewfinder off/Pildinäidiku väljalülitamine] taimer lähtestatakse.
  • Energiasäästumäärangud ei rakendu võtte ajal, video taasesituse ajal või aktiivse juhtmeta ühenduse korral.