Toite sisselülitamine

  • Vajutage kaamera sisselülitamiseks nupule Toitenupp. Kaamera väljalülitamiseks vajutage seda uuesti.

Kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi määramine

Kui kaamera sisselülitamisel kuvatakse kuupäeva/kellaaja/ajavööndi määramise menüü, siis vt. Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd.

Kasutajaliidese keele muutmine

Kasutajaliidese keele muutmiseks vt. Keel.