Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd

Kui lülitate toite esimest korda sisse või kui kuupäev/kellaaeg/ajavöönd on lähtestatud, siis järgige järgmisi juhiseid kõigepealt ajavööndi määramiseks.

Kui määrate kõigepealt ajavööndi, siis saate tulevikus seda määrangut lihtsalt muuta ning kellaaega/kuupäeva uuendatakse vastavalt sellele.

Kuna jäädvustatud piltidele lisatakse võttekuupäev ja ajateave, siis määrake kindlasti õige kuupäev/kellaaeg.

Märkus

 • Kui lülitate toite esmakordselt sisse, siis kuvatakse menüü ja teated inglise keeles.
 1. Valige [Seadistamine: Date/Time/Zone / Seadistamine: Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd].

 2. Määrake ajavöönd.

  • Valige nuppudega Katik või Video salvestamine menüüst [Time zone/Ajavöönd].
  • Vajutage SET.
  • Valige nuppude Katik või Video salvestamine abil ajavöönd, seejärel vajutage SET.
  • Kui teie ajavööndit pole kirjas, siis vajutage nuppu MENU, seejärel määrake erinevus UTC-ajast valikuga [Time difference/Aja erinevus].
  • Valige nuppude Päästik või Video salvestamine abil määrangu [Time difference/Aja erinevus] üksus (+ või –, tunnid või minutid), seejärel vajutage SET.
  • Vajutage selle määramiseks nuppu Katik või Video salvestamine, seejärel vajutage SET.
  • Pärast ajavööndi või aja erinevuse sisestamist valige nuppudega Katik või Video salvestamine valik [OK], seejärel vajutage SET.
 3. Määrake kuupäev ja kellaaeg.

  • Valige nuppude Katik või Video salvestamine abil üksus, seejärel vajutage SET.
  • Vajutage selle määramiseks nuppu Katik või Video salvestamine, seejärel vajutage SET.
 4. Määrake suveaeg.

  • Määrake see vastavalt vajadusele.
  • Valige nuppude Katik või Video salvestamine abil [Suveaeg väljas], seejärel vajutage SET.
  • Valige nuppude Katik või Video salvestamine abil [Suveaeg], seejärel vajutage SET.
  • Kui suveaja määranguks on valitud [Suveaeg], siis nihutatakse punktis 3 valitud kellaaega 1 tunni võrra edasi. Kui määratud on [Suveaeg väljas], siis suveaja määrang tühistatakse ning kella keeratakse ühe tunni võrra tagasi.
 5. Sulgege menüü.

  • Valige nuppudega Katik või Video salvestamine valik [OK].

Ettevaatust

 • Kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi määrangud võidakse lähtestada, kui kaamera aku saab tühjaks või kui kaamera jätta pikemaks ajaks alla 0 kraadise temperatuuri kätte. Sel juhul seadistage need uuesti.
 • Pärast määrangu [Zone/Time difference / Ajavöönd/aja erinevus] muutmist kontrollige, et määratud oleks õige kuupäev/kellaaeg.

Märkus

 • Kuva [Seadistamine: Date/Time/Zone / Seadistamine: Kuupäev/kellaaeg/ajavöönd] kuvamisel võib automaatse väljalülitamise aeg pikeneda.