Kaartide sisestamine/eemaldamine

Ettevaatust

 • Kaameras saab kasutada ainult microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaarte ning teist tüüpi kaartide tugi puudub.

Märkus

 • Võimalike võtete arv sõltub kaardi vabast mäluruumist.
 • Kui kaardipesa-/liidesekaas tuleb lahti, siis kinnitage see alltoodud viisil uuesti.

Sisestamine

 1. Avage kaas.

  • Pärast kaardipesa-/liidesekaane avamist pöörake see paremale ära.
 2. Sisestage kaart.

  • Sisestage kaart nii, et etikett jääks teie poole. Valesti kaamerasse sisestatud mälukaart võib kaamerat vigastada.
 3. Sulgege kaas.

Eemaldamine

 1. Avage kaas.

  • Lülitage kaamera välja ().
  • Kui olete veendunud, et signaaltuli on väljas, siis avage kaas ning pöörake see paremale ära.
 2. Eemaldage kaart.

  • Väljastamiseks vajutage kaarti.
  • Tõmmake kaart otse välja ning sulgege seejärel kaas.

Ettevaatust

 • Põlev signaaltuli annab teada, et kaamera salvestab kaardile, loeb sellelt, kustutab või edastab kaardile andmeid. Ärge avage sellel ajal kaardipesa-/liidesekaant. Pildiandmete rikkumise või kaartide ja kaamera vigastamise vältimiseks ärge tehke signaaltule põlemisel järgmisi toiminguid.

  • Kaardi eemaldamine
  • Kaamera raputamine või löömine
 • Kui pildinäidikus kuvatakse kaardiga seonduvat veateadet, eemaldage kaart ja paigaldage see uuesti. Tõrke püsimisel kasutage muud kaarti.

  Kui teil õnnestub laadida mälukaardil olevad pildid arvutisse, siis võite kaardi vormindada kaameraga (). Kaart võib seejärel uuesti tööle hakata.